Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Innovatoren moeten Gouden Driehoek komend jaar verder helpen
Een alliantie moet medezeggenschap en governance hoger op de agenda krijgen bij OR, RvC en RvB. Op 5 maart was de aftrap van het initiatief met een speciale door SER en Nationaal Register belegde bijeenkomst. Trude Maas is een van de kwartiermakers van het initiatief. ‘Er hangt iets in de lucht. Het zegt iets dat de voorzitter van de SER er de hele bijeenkomst bij bleef.’
Toezichthouder Trude Maas bij lancering website OR en Commissaris
Wettelijk zijn er voldoende mogelijkheden voor medezeggenschap om invloed op het bestuur uit te oefenen. Maar in de praktijk wordt daar, zeker in de semipublieke sector, veel te weinig gebruik van gemaakt. Een gemiste kans, zegt Trude Maas. ‘Als we een goede en innovatieve toekomst willen in Nederland, hebben we united brains nodig.’ Een pleidooi voor de Gouden Driehoek.
Medezeggenschap
De raad van commissarissen kan bijdragen aan een solidaire overlegcultuur met de sociale stakeholders door te streven naar een level playing field bij de belangenafweging en een concrete invulling van de relatie met de ondernemingsraad, aldus Karolina Dorenbos van Baker & McKenzie.
Geen bijscholing voor OR maar overleg
De OR is bij uitstek geschikt om als ‘toezichthouder’ of informatiebron voor toezichthouders tegengas te geven aan besturen.
Medezeggenschap
Hoe kunnen bestuurders en commissarissen invulling geven aan medezeggenschap die verder gaat dan de letter van de wet? De SER organiseert donderdag 11 september een interactief symposium over dit onderwerp.
Is de structuurregeling een blote formaliteit?
Bij Philip Morris stelt de RvC zich op als een machteloze partij, constateert Rienk Goodijk van GITP. Het wordt volgens Goodijk tijd om ‘de principes van evenwichtig ondernemingsbestuur waar we in Nederland nog steeds zo prat op gaan, nog eens kritisch te doordenken’. En: ‘Wat mogen we eigenlijk verwachten van een voordrachtscommissaris?’
Remuneratie

Moet een bank werknemersaandelenbezit stimuleren, gelet op de mogelijke risico’s en het nog broze herstel van vertrouwen in de sector? Paula Kager, beloningsspecialist bij PwC, vindt van wel, mits er wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden om risico’s te mitigeren.

Juridisch

Er lijkt sprake van een nieuwe trend om arbeidsintensieve bedrijfsactiviteiten in Nederland verder te reduceren of zelfs te ontmantelen en volledig te verplaatsen naar het buitenland. De zaak MSD-Organon is daarvan het jongste voorbeeld.

Belangenverstrengeling

Aandeelhouder en commissaris tegelijkertijd: een gegeven met risico’s. Zeker bij niet-beursgenoteerde bedrijven. Immers: het meest omvangrijke deel van de Nederlandse economie kan niet terugvallen op een corporategovernancecode.

Congresverslag

De ondernemingsraad, de raad van commissarissen en het bestuur hebben zelfs wettelijk gezien een gemeenschappelijk belang: zorg dragen voor het goed functioneren van de organisatie. Eigenlijk zou er dan ook geen kloof mogen zijn tussen de drie, maar in de praktijk is die er wel degelijk.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief