Governance-advies en zelfevaluatie

Advies

Nationaal Register is meer dan werving, search & selectie: onze opdrachten bestaan ook uit advies, evaluatie, begeleiding en bestuursondersteuning. Door middel van op maat gemaakt aanbod, helpen wij de aanwezige competenties te versterken en de effectiviteit van de raad te bevorderen.

Onze ervaren adviseurs maken op zakelijke en prettige wijze bespreekbaar wat er speelt, gaan onderliggende frustraties niet uit de weg en dringen snel door tot de kern. Vervolgens adviseren wij over de verdere ontwikkeling en professionalisering van de raad.

Boardroomadvies

Commissarissen krijgen in hun functie te maken met ingewikkelde vraagstukken van een vertrouwelijk karakter. Evaluatie, teamsamenstelling, groepsdynamiek, individueel functioneren, de relatie met het bestuur en aandeelhouders/stakeholders en conflictsituaties vragen om begeleiding van een externe adviseur.

Zelfevaluatie voor een effectieve raad 

Een goede zelfevaluatie draagt bij aan het vergroten van het reflectieve vermogen en effectiviteit van de raad. Een grondige analyse van de processen en de dynamieken binnen de raad geeft inzicht in het functioneren als team. Onze ervaren adviseurs begeleiden dit proces en objectiveren met hun blik van buiten de inzichten. 

Grondige voorbereiding

Zelfevaluaties bereiden wij voor door middel van gedegen deskresearch en interviews met de meest relevante stakeholders. Wie dat zijn, is altijd in overleg met opdrachtgevers, maar voor de hand liggen bijvoorbeeld:
-    De leden van de Raad van Commissarissen c.q. Raad van Toezicht;
-    De leden van de Raad van Bestuur;
-    De ondernemingsraad; 
-    De controller;
-    De externe accountant.

Het goede gesprek

Afhankelijk van uw specifieke vraagstelling en de thema’s die bij u spelen, kunnen wij tevens een van de gevalideerde analyse instrumenten inzetten. 

Vervolgens faciliteren wij ‘het goede gesprek’ binnen de raad, waarin zowel terug- als vooruitgekeken wordt. Dit gesprek resulteert in advies over de verdere ontwikkeling van de raad. Vanzelfsprekend krijgt u van ons een presentatie.

Online survey voor zelfevaluatie in eigen beheer

Met Zelfevaluatie Online kunnen raden van commissarissen en toezicht en besturen de jaarlijkse zelfevaluatie in eigen beheer uitvoeren. Zelfevaluatie Online biedt een survey met circa 60 governance-proof vragen; de resultaten worden gebenchmarkt tegen meer dan 1.000 resultaten uit een groot aantal bedrijven en organisaties. In één oogopslag ziet u de bespreek- en verbeterpunten voor een inhoudelijke dialoog over het functioneren van uw raad. Op zelfevaluatieonline.nl is het survey direct en gemakkelijk aan te vragen, voor een vast bedrag ongeacht het aantal deelnemers. 

Nu een vraag? 

Speelt er nu een vraag of start u binnenkort de jaarlijkse zelfevaluatie, neem dan contact op met Annelies de Groot (06) 1329 9750 of Olaf Smits van Waesberghe (06) 2181 1654 voor een vertrouwelijk gesprek. Deze eerste oriëntatie biedt vaak al perspectief of wat er speelt en geeft handvatten voor een passende aanpak. 

Bestuursondersteuning

Naast adviesopdrachten bieden wij ook de mogelijkheid voor doorlopend advies- en/of ondersteuning, zo dragen wij bijvoorbeeld zorg voor de bestuursondersteuning van stichtingen en verenigingen op het gebied van governance, zoals:
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP)
- Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (Stichting ITGD)

Zelfevaluatie Online voor RvC’s en RvT’s

Met Zelfevaluatie Online kunnen raden van commissarissen en toezicht en besturen de jaarlijkse zelfevaluatie in eigen beheer uitvoeren. Zelfevaluatie Online biedt een survey met circa 60 governance-proof vragen; de resultaten worden gebenchmarkt tegen meer dan 1.000 resultaten uit een groot aantal bedrijven en organisaties. In één oogopslag ziet u de bespreek- en verbeterpunten voor een inhoudelijke dialoog over het functioneren van uw raad.

Coaching

Nationaal Register coacht zittende commmissarissen en ook de nieuwe generatie zodat zij in de rol van toezichthouder groeien en een stevige bijdrage leveren in het team. Ook begeleiden wij bestuurders die voor het eerst te maken krijgen met een raad van commissarissen.

Bestuursadvies

Een zakelijk of arbeidsconflict kan de effectiviteit van de raad en de relatie met het bestuur, de OR en andere stakeholders onder druk zetten. Wij bieden direct ondersteuning met als doel alle partijen in redelijkheid tot elkaar te brengen en tot een bevredigende oplossing te komen.

Hoe sterk moet je opereren zonder zelf de boventoon te voeren

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief