Advies en evaluatie van de raad

Advies

Nationaal Register is meer dan werving, search & selectie: onze opdrachten bestaan ook uit advies, evaluatie en begeleiding. Door middel van op maat gemaakt aanbod, helpen wij de aanwezige competenties te versterken en de effectiviteit van de raad te bevorderen.

Onze ervaren adviseurs maken op zakelijke en prettige wijze bespreekbaar wat er speelt, gaan onderliggende frustraties niet uit de weg en dringen snel door tot de kern. Vervolgens adviseren wij over de verdere ontwikkeling en professionalisering van de raad.

Boardroomadvies

Commissarissen krijgen in hun functie te maken met ingewikkelde vraagstukken van een vertrouwelijk karakter. Evaluatie, teamsamenstelling, groepsdynamiek, individueel functioneren, de relatie met het bestuur en aandeelhouders/stakeholders en conflictsituaties vragen om begeleiding van een externe adviseur.

Zelfevaluatie

Het rooster van aftreden is een natuurlijk moment om de samenstelling van de raad te evalueren. Nationaal Register begeleidt en objectiveert dit proces. In de zelfevaluatie komen inhoudelijke en procedurele aspecten en de dynamiek binnen de raad aan de orde. Onze adviseurs begeleiden en ondersteunen dit proces, desgewenst met gevalideerde analyse-instrumenten. Ook adviseren wij over de verdere ontwikkeling van de raad.

Bestuursondersteuning

Naast adviesopdrachten bieden wij ook de mogelijkheid voor doorlopend advies- en/of ondersteuning, zo dragen wij bijvoorbeeld zorg voor de bestuursondersteuning van stichtingen en verenigingen op het gebied van governance, zoals:
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP)
- Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (Stichting ITGD)

Coaching

Nationaal Register coacht zittende commmissarissen en ook de nieuwe generatie zodat zij in de rol van toezichthouder groeien en een stevige bijdrage leveren in het team. Ook begeleiden wij bestuurders die voor het eerst te maken krijgen met een raad van commissarissen.

Bestuursadvies

Een zakelijk of arbeidsconflict kan de effectiviteit van de raad en de relatie met het bestuur, de OR en andere stakeholders onder druk zetten. Wij bieden direct ondersteuning met als doel alle partijen in redelijkheid tot elkaar te brengen en tot een bevredigende oplossing te komen.

Hoe sterk moet je opereren zonder zelf de boventoon te voeren

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief