Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Toolkit Commissariaat 2013

Uitwerking van praktische aspecten middels een checklist voor de jaarlijkse strategiedag van de raad van commissarissen met het bestuur (en overige stakeholders).

Toolkit Commissariaat 2013

Checklist en achtergrond bij het strategisch besluitvormingsproces en de daaraan ten grondslag liggende informatievraag van de raad van commissarissen.

Toolkit Commissariaat 2013

Hoe geven wij vanuit de raad van commissarissen invulling aan de relatie met de bankier, praktische aspecten ter overweging.

Toolkit Commissariaat 2013

Best practice: elementen (niet-juridisch), bij het -aankomend- ontslag van de bestuurder, tijdens de procedure en communicatie-aspecten.

Toolkit Commissariaat 2013

Best practices voor het monitoren van de implementatie van de strategie van de onderneming.

Toolkit Commissariaat 2013

Best practice ten aanzien van beoordelingscriteria voor de performance van de bestuurder van de vennootschap.

Toolkit Commissariaat 2013

Best practices bij de aanstelling van de bestuurder van de vennootschap.

Fiscaal

Met ingang van 1 januari 2013 worden alle bezoldigde commissarissen en leden van raden van toezicht btw-plichtig. Dit omdat de Nederlandse regelgeving in lijn moet worden gebracht met de Europese regels voor btw-ondernemerschap.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief