Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Publicatie

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Wet- en regelgeving

Welke nieuwe bepalingen bevat de Nederlandse wet over de bekendmaking van niet-financiële informatie, diversiteitsbeleid, de betrokkenheid van de accountant bij het bestuursverslag en de Corporate Governance Code? PwC maakte een handzaam overzicht.

Wet- en regelgeving

Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel richt zich vooral op stichtingen en (coöperatieve) verenigingen en bevat een nadere algemene regeling voor onder meer het bestuursmodel van deze rechtsvormen. Martijn Nolen, Roos Dutilh-van Waaij en Nick Suurmond van Van Doorne concluderen onder meer dat ‘samenvattend gesteld kan worden dat het wetsvoorstel geen majeure veranderingen teweegbrengt voor de bv en de nv’.

Juridisch

Volgens de Governancecommissie Gezondheidszorg mag een lid van de raad van toezicht alleen bestuurstaken verrichten in een noodgeval en mag de waarneming niet langer duren dan noodzakelijk. Een definitieve overstap naar de bestuurderspositie mag alleen onder zeer bijzondere omstandigheden. Een analyse van Hester Uhlenbroek van Boekel de Nerée en Privaatrecht-student Maurice Mooibroek.

Best Practice

‘Ik ben toezichthouder bij een zorginstelling, een onderwijsorganisatie en een woningcorporatie. In al die toezichtfuncties heb ik sinds 1 januari te maken met de nieuwe wettelijke maxima aan de beloningen in de (semi-)publieke sector.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief