Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Toolkit Toezicht Zorg
  • Heeft de organisatie een duidelijke missie/visie, die door medewerkers en leiding wordt  herkend en uitgedragen.
  • Maakt de instelling aan haar klanten en stakeholders duidelijk welke bijdrage/waarde creatie zij levert aan haar maatschappelijke  doelstellingen.
  • Hoe zien mensen
Nieuwe meldplicht datalekken
De nieuwe meldplicht datalekken heeft grote gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Commissarissen moeten de veranderingen tijdig signaleren en toetsen of bestuur en organisatie adequaat kunnen handelen bij een datalek, alus Marc Elshof en Barry Breedijk van Boekel.
Corporate Media Governance
Aan het rijtje governancethema’s moet er nodig één worden toegevoegd, vindt de voormalige bedrijfsjournalist Peter Kempen (Grand Impulse): corporate media governance. ‘Ook voor de RvC ligt daar een belangrijke taak.’
Reputatiemanagement
DSB Bank ging eraan ten onder en SBM Offshore moest er onlangs diep voor in de buidel tasten. Reputatieschade. Wat is het? Wat kost het? En hoe wordt een bedrijf zo min mogelijk kwetsbaar voor negatieve aandacht? BDO belicht het thema.
Reputatiemanagement
Hans Bakker begeleidde in 2012 als commissaris het onderzoek naar de vermeende fraude bij het GVB, het gemeentevervoersbedrijf Amsterdam. BDO sprak met hem over deze periode. ‘Er was geen sprake van fraude, maar er was wel wat aan de hand. De reputatieschade krijg je op dat moment niet meer weggepoetst.’

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief