Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Onderzoek
De gemiddelde commissaris mist een goede antenne voor de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd en de toekomst. Ook is hij of zij vaak slecht op de hoogte van wat de organisatie nodig heeft om flexibel en weerbaar in te spelen op nieuwe markten en technologie. Dat blijkt uit de publicatie Voorkom toezicht met een dode hoek, een verkennend onderzoek onder commissarissen naar integratie van cultuur, gedrag en reputatie in de toezichtsroutine.
Boekbespreking
Eén vraag dringt zich op bij lezing van het boek De Zaak Organon: waren de commissarissen zich ervan bewust dat de aandeelhouders te veel en de stakeholders te weinig in beeld waren? Een leerzame en goed beschreven casus, aldus recensent Jacques Gerards, Bureau Bestuurlijk Advies.
Governance Radar
Onlangs overleed Peter Elverding, na een kort ziekbed. Welke commissaris volgt Mister Rijnland op in diens moreel leiderschap?
Cultuur en gedrag
De financiële sector wil wel veranderen, maar worstelt met de vraag hoe. PwC reikt bestuurders en commissarissen van financiële instellingen concrete handvatten aan voor vertrouwensherstel, die ook toepasbaar zijn voor toezichthouders in andere sectoren.
Governance Radar

In de vorige aflevering van Governance Radar betoogden we dat de huidige corporategovernancecode niet meer voldoet als ‘de TomTom van het toezicht’. Tijd voor een nieuwe code, luidde de conclusie.

Public Governance

Corporaties dreigen gemarginaliseerd te raken door gebrek aan legitimiteit. Wanneer corporaties kiezen voor een regierol, kunnen ze echter wel degelijk rekenen op legitimiteit.

Stakeholdermanagement

Een succesvolle maatschappelijke onderneming moet zich vooral richten op het creëren van betrokkenheid bij de burgers, stelde Harvard-hoogleraar Mark Moore tijdens de eerste John F. Kennedy lezing op de TiasNimbas Business School aan de Universiteit van Tilburg.

De jaarlijkse beleids- en begrotingscyclus dient rekening te houden met de belangen van álle stakeholders. Commissarissen moeten erop toezien dat de directie de balans niet uit het oog verliest, aldus Rienk Goodijk van GITP.

De huidige kredietcrisis bevestigt de grote risico’s van kortetermijndenken, gecombineerd met een eenzijdige focus op shareholdervalue.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief