Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Governance Radar

De code-Tabaksblat voldoet niet meer als de TomTom van het toezicht. En wat krijg je als een navigator verouderd is en nieuwe rotondes en afslagen mist? Dan rijd je verkeerd, eindeloos dezelfde rondjes, beland je in de sloot of krijg je de politie op je dak. Tijd voor een nieuwe (code) dus.

Best Practice

Na de fusie van twee organisaties in de financiële dienstverlening besloten de voorzitters van beide raden van commissarissen in de search en selectie van de nieuwe raad optimale objectiviteit te betrachten.

Werving & Selectie

Coöptatie neemt weer toe, terwijl de diversiteit in het toezicht juist gebaat is bij objectieve werving & selectie.

Governance Radar

Jan Pieter Bezemer (Erasmus Universiteit) bepleit een soort eerherstel voor het old boys network: de dwarsverbanden tussen organisaties zouden bevorderend werken voor kennisverspreiding en van elkaar leren.

Governance Radar

Dwingt de crisis tot nieuw leiderschap en welke andere eisen stelt dat aan het benoemingsbeleid van commissarissen en toezichthouders? 

Public Governance

‘Ik ga wettelijk regelen dat ik een externe toezichthouder aan kan stellen bij een raad van commissarissen.

Governance Radar

De kruitdampen rond de ineenstorting van de DSB Groep beginnen langzaam op te trekken.

Te veel leden van het old boys netwerk in het bestuur beïnvloedt de bedrijfsresultaten negatief, blijkt uit een onderzoek van Mariëlle Non en Philip Hans Franses van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nationaal Commssarissen Onderzoek

Het old boys network lijkt aan kracht in te boeten: commissarissen krijgen hun functie minder vaak op grond van hun netwerk en vaker via een headhunter of openbare werving, zo blijkt uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek van Mijntje Lückerath-Rovers en Auke de Bos van de Erasmus Universiteit

Alle codes en goede bedoelingen ten spijt, het old boys network is nog altijd alive and kicking, constateert Kees Cloin, director GITP Executive Partners. Alleen in de not-for-profitsector lijkt de werving en selectie van commissarissen meer volgens de nieuwe codes te gaan.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief