Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Sector

Publicatie

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Jaarrekening

Het opnemen van een relatief geringe loonbelasting- of omzetbelastingschuld in de jaarrekening kan leiden tot het vermoeden van fiscale fraude, boetes, strafrechtelijke vervolging en imagoschade.

In het kader van de administratieve lastenverlichting heeft de minister van justitie een voorstel gedaan: kleine rechtspersonen moeten de mogelijkheid krijgen om bij het opstellen van de jaarrekening aan te sluiten op de aangifte vennootschapsbelasting.

Corporate Responsibility (CR) gaat over het sturen op niet-financiële resultaatgebieden van de onderneming. Maar hoe verifieer je de validiteit van die niet-financiële informatie? COS 3410 helpt, zo laat PricewaterhouseCoopers weten in het bulletin Spotlight.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief