Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Interview
Governance is sterk in beweging. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen commissaris en accountant, aldus Jacobina Brinkman, sinds een half jaar managing partner van het Commissarissen Programma van PwC en zelf meervoudig toezichthouder. Plus: ‘Pas op voor Groundhog Day.’ 
De veranderingen in regelgeving, governance en maatschappij vragen om auditcommissies die de uitoefening van hun taken en verantwoordelijkheden voortdurend ijken aan de tijdgeest, stelt Jacobina Brinkman, partner van PwC. Vanuit haar nieuwe rol als managing partner van de commissarissenontmoetingen introduceert zij een digitaal kompas waarmee voorzitters en leden van auditcommissies kunnen navigeren naar een toekomstbestendige rolinvulling.
Toolkit Toezicht Zorg

De auditcommissie houdt in het  bijzonder toezicht op het beleid van  de raad van  bestuur en adviseert de raad van bestuur en de voltallige raad van  toezicht met betrekking tot:

Eind maart 2015 heeft de AFM haar rapport uitgebracht naar aanleiding van een uitgevoerd verkennend onderzoek onder commissarissen van auditcommissies van zestig beursgenoteerde ondernemingen. Auke de Bos en Jack Lous (EY) belichten een aantal resultaten uit het AFM-rapport en maken een koppeling naar het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2014.
Auditing
Commissarissen hebben steeds meer behoefte aan onafhankelijke en zichtbare toetsing van de interne beheersing. De toezichthouders hechten dan ook aan de interne-auditfunctie, zo blijkt uit de PwC-publicatie Meer winst uit internal governance.
Ministeries zelf niet in staat wettelijk vereiste WNT-rapportages op te leveren
In deze maanden zijn instellingen in de (semi-)publieke sector druk bezig met hun jaarverslaggeving 2013. Hierin wordt voor de eerste keer de WNT-verslaggeving verplicht. Het is zaak voor de RvC (of RvT) en met name voor de audit- en de remuneratiecommissie om hierbij vinger aan de pols te houden, concluderen Henk Jan van den Bosch en Martin Meijer van Axyos WNT Advies.
Verantwoording
Decennialang nam het management het voortouw bij de wisseling van accountantsorganisatie. Dat gaat veranderen: bij de verwachte golf van accountantswisselingen als gevolg van nieuwe wetgeving moet niet het management, maar de auditcommissie leidend zijn, stellen Auke de Bos en Jack Lous van Ernst & Young.
Toolkit Commissariaat 2013

Doel, werking en taak van de kerncommissies in de raad van commissarissen/toezicht.

Best Practice

In Best Practice dit keer geen lezersvraag, maar een actueel thema voor álle auditcommissies: de evaluatie van de (relatie met de) externe accountant.

Best Practice

‘Ik ben onlangs benoemd tot commissaris van een beursgenoteerde onderneming en heb daarbij zitting genomen in de auditcommissie.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief