Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Publicatie

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Wet- en Regelgeving

Ruim een jaar geleden verscheen het Groenboek van de Europese Commissie: Het EU-kader inzake corporate governance. Doel: onderzoeken hoe de corporate governance van Europese ondernemingen kan worden verbeterd.

Pension Fund Governance

De grote maatschappelijke betekenis van pensioenfondsen versterkt de noodzaak van goed bestuur door een krachtig, onafhankelijk en deskundig intern toezicht, aldus Hildegard Pelzer, directeur van Governance Support.

Maatschappelijke Onderneming

De onderwijssector kan veel leren van de incidenten in de zorg- en woningcorporatiesector. De onderwijsinstelling die maximaal aansluit op ‘legitimatie door accountability’ is in het voordeel, aldus PricewaterhouseCoopers.

Begin dit jaar heeft het kabinet een conceptwetsvoorstel ter consultatie aan marktpartijen voorgelegd.

Governance Radar

CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel riep onlangs om een marktmeester om de invloed van activistische beleggers bij overnames te beteugelen. De VEB heeft eveneens een overnamecode gepresenteerd en ook de toenemende invloed van de staatsfondsen schreeuwt om een reactie.

Sinds 2004 is de gewijzigde structuurregeling van kracht. Een van de wijzigingen is de invoering van het recht voor de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) om het vertrouwen in de raad van commissarissen op te zeggen.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief