Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Publicatie

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Boekbespreking

Succesvolle bestuurders kijken uit naar het moment dat ze gevraagd worden zitting te nemen in een raad van commissarissen. Hoewel een sterk blijk van erkenning, bestaan er weinig uitdagingen die zoveel valkuilen met zich meebrengen als het zitting nemen in een raad van commissarissen.

Boekbespreking

Een boek over voorzitters van raden van commissarissen of raden van bestuur dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en de resultaten daarvan in praktische bevindingen en adviezen omzet, is zeldzaam.

Regelgeving

Op 12 maart werd de nieuwe versie van de Belgische corporategovernancecode  gepubliceerd. ‘Code 2009’ bevat een aantal belangrijke wijzigingen. Zo moeten bedrijven voortaan een remuneratieverslag publiceren en vrijwillig hun vertrekregelingen inperken.

Over de Grens

De Europese Commissie heeft een aanbeveling uitgebracht voor de regeling van de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen. Dit jaar moeten de lidstaten deze aanbeveling implementeren. Leidt dit tot verzoening van de verstoorde verhouding tussen maatschappij en bestuurders?

De reacties op de publieke raadpleging over de Belgische Corporate Governance Code zijn positief. Op een aantal punten is de code-Lippens echter voor verbetering vatbaar, aldus het Belgische beursgenoteerde bedrijfsleven.

Belgische beursgenoteerde vennootschappen hebben veel inspanningen geleverd om de Code Lippens zoveel mogelijk na te leven en het publiek omstandig te informeren over hun corporate governance praktijk.

In Nederland is 6,5 procent van de commissarissen vrouw, in Zweden 21 procent. Maar of het Zweedse model als lichtend voorbeeld moet fungeren? Hans Dijkstra van PwC plaatst er kanttekeningen bij.

Vanuit een Nederlandse ‘corporate governance’-optiek zijn voldoende argumenten denkbaar op grond waarvan het management zou kunnen besluiten om – in geval van overname - niet het hoogste bod maar een lager bod voor te leggen aan de vergadering van aandeelhouders.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief