Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Best practice
Soms hebben een interim-bestuurder en een raad van commissarissen zelf juridische ondersteuning nodig om aansprakelijkstelling te voorkomen. Dat kan echter gemakkelijk leiden tot juridisering. Peter van den Bent, vennoot bij Custom Management Interim Directeuren, bespreekt dit dilemma aan de hand van een casus. Welke rol ziet hij voor de commissarissen?
Aansprakelijkheid
De commissaris bevindt zich al lang niet meer in de veilige beslotenheid van de onderneming waarop toezicht wordt gehouden of van corporate Nederland. Hij of zij ligt onder een maatschappelijk vergrootglas. Zorg voor een goede aansprakelijkheidsverzekering en pak het toezicht grondig aan, adviseert Ilona Willemars, advocaat bij HVG Law.
Voorontwerp
Anne Zijlstra en Boudewijn Waaijer van BOEKEL bestudeerden het Voorontwerp bestuur en toezicht rechtspersonen. Ze stellen onder meer de vraag: hoe goed bent u op de hoogte van de taakuitoefening van uw collegae?
Best Practice
Hoe ver rijkt onbehoorlijk bestuur in een faillissementszaak en wanneer is een commissaris feitelijk bepaler van bestuursbeleid? Sophie van Kasbergen en Myrthe Stolp van Houthoff Buruma geven het antwoord.
Faillissementsrecht
Het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen biedt een wettelijke basis voor de ‘pre-pack’ bij faillissementen. Krijn Hoogenboezem en Merel Hees van Boekel De Nerée waarschuwen voor verstrekkende aansprakelijkheid van bestuurders bij het verstrekken van onjuiste informatie.
Aansprakelijkheid
Bestuurders en directeuren van stichtingen lopen een aansprakelijkheidsrisico doordat hun taakverdeling niet aansluit bij de wettelijke regeling. Dit risico is te ondervangen door de traditionele two-tier board te vervangen door een one-tier board, aldus Hendrik-Jan Bleijerveld, Wienke Havinga en Dick Weiffenbach van HVG Advocaten en Notarissen.
Aansprakelijkheid
Vakbonden, ondernemers en particuliere klanten kunnen het nieuwe tuchtrecht voor banken aangrijpen om 1-0 voor te komen staan in civiele aansprakelijkheidsprocedures, waarschuwen Simone Hoogeveen en Sjoerd Kamerbeek van Van Doorne.
Aansprakelijkheid investeringsmaatschappijen voor overtredingen Mededingingswet dochtermaatschappij
Ondernemingen - waaronder investeringsmaatschappijen en pensioenfondsen – kunnen aansprakelijk zijn voor gedragingen van hun dochtermaatschappijen, ook zonder dat zij daarvan aadwerkelijk kennis hadden. Een bespiegeling op basis van recente uitspraken door Sarah Beeston en Anouk Rutten van Van Doorne.
Toolkit Toezicht Onderwijs
Een BCA-polis, basisverzekering tegen de financiële gevolgen van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en intern toezichthouders, bevat doorgaans limiteringen en uitsluitingen, die van geval tot geval op hun wenselijkheid getoetst moeten worden.
Juridisch
Een taakstraf van 240 uur plus zes maanden voorwaardelijk voor de directeur van Chemie-Pack: milieuschade kan leiden tot strafrechtelijke vervolging van natuurlijke personen die de eindverantwoordelijkheid dragen, waarschuwen Anne-Marie Klijn en Chantal van Mil van Boekel de Nerée.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief