Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Congresverslag
Verbinding met stakeholder en samenleving, strategisch partnerschap en oog voor de kwaliteit van het onderwijs: het intern toezicht in het onderwijs is sterk in ontwikkeling, zo bleek tijdens het congres van het Nationaal Register rondom de uitreiking van de Toolkit Toezicht Onderwijs.
Zorggovernance

In de zorg hebben zich majeure governanceproblemen voorgedaan, zoals bij de IJsselmeerziekenhuizen, Meavita en Philadelphia. De druk van de publieke opinie brengt ook de politiek in beweging. Zo dreigt toezicht op toezicht gestapeld  te worden.

Governance Onderzoek

Bestuurssecretarissen zien zichzelf als het geweten van de organisatie op het gebied van goed  bestuur, zo blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van PricewaterhouseCoopers en NIVE Nederlandse Vereniging voor Managers onder secretarissen van beursfondsen, niet-beursgenoteerde ondernemingen en (semi

Professionalisering

Het intern toezicht binnen het onderwijs zal zich de komende jaren verder moeten ontwikkelen. ‘Het is niet alleen een erefunctie, je moet als toezichthouder ook competent zijn, weten wat er speelt en open en betrokken zijn.

Boekbespreking

Nieuw in Governance Update: de boekbespreking. Dit keer bespreekt Jacques Gerards het boek Goed toezichthouderschap, dilemma’s in de praktijk van commissarissen en andere toezichthouders van Gert-Jan van der Vossen.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief