Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Methoden, ervaringen en best practices in de semipublieke sector

Raden van toezicht en raden van commissarissen dienen ieder jaar hun functioneren te evalueren. Eéns in de twee of drie jaar dient dat te gebeuren met een externe deskundige. Vrijwel nergens is te vinden waar de evaluaties uit moeten bestaan.

De portefeuille van...
Nieuwe toezichtfunctie Jacques Eijkens (directeur-eigenaar JEM, Management en Participaties): Lid investment committee BOM Brabant Ventures
Verantwoording
Het staat nadrukkelijk op de kaart van corporate Nederland: langetermijnwaardecreatie. De mindset aan de top is aan het veranderen, maar de weerslag in rapportages en verslaglegging blijft hierbij achter, signaleert het Corporate Governance-team van EY. Martijn de Jong over de vraag: met welke vier uitdagingen én oplossingen kunnen bestuurders en commissarissen nu al aan de slag?
Best practice

Integriteit is vooral een kwestie van cultuur, maar hoe beïnvloed je dat? Marcel Wanrooy, bestuursadviseur GITP, schetst vier benaderingen om integriteit te sturen.  

Stap ik erin?
Het boek ‘Handleiding voor de commissaris’ van Arjen Paardekoper moet ervoor zorgen dat toezichthouders met een gerust hart aan hun taak beginnen. Vaste recensent Jacques Gerards van Bureau Best Advies heeft het boek gelezen en geeft zijn mening.
Einde mythe ‘zakkenvullende commissaris’?
Volgens de NCD krijgen commissarissen een uurloon van nog geen dertig euro. Paula Kager, beloningsspecialist van PwC, kraakt een aantal kritische noten over deze berekening.
Diversiteit
Het thema diversiteit in de top van het bedrijfsleven is sterk in ontwikkeling. De initiatieven variëren van meer transparantie tot harde quota en van diversiteit naar geslacht tot diversiteit in brede zin, bij beursvennootschappen of andere grote vennootschappen. Jos Beckers, Geert Raaijmakers en Maarten ten Kate van NautaDutilh geven een overzicht van de laatste ontwikkelingen en kijken alvast vooruit naar 2016.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief