Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Best Practice
In de jaaragenda van het toezicht wordt in het voorjaar de eerste aanzet gegeven tot de issues die tijdens de commissarissenvergadering over strategie in het najaar centraal zullen staan. Een goed moment om als commissaris nu alvast stil te staan bij de vragen die u de directie of raad van bestuur moet stellen en welke stuur- en monitorinformatie u nodig hebt om na de strategische besluitvorming grip te houden op de uitvoering.
Toolkit Commissariaat 2013

Iedere bestuurder en commissaris kent de bestuursaansprakelijkheidsverzekeringspolis. Welke clausules zijn van belang bij het afsluiten cq het verlengen van deze polis? In deze checklist wordt hier nader op ingegaan.

Toolkit Commissariaat 2013

Doel, werking en taak van de kerncommissies in de raad van commissarissen/toezicht.

Toolkit Commissariaat 2013

Best practice: elementen (niet-juridisch), bij het -aankomend- ontslag van de bestuurder, tijdens de procedure en communicatie-aspecten.

Toolkit Commissariaat 2013

Jaarplan: kernpunten, meetinstrument voor voortgang businessplan en hulpmiddel bij beoordeling bestuurder.

Toolkit Commissariaat 2013

Checklist voor de evaluatie van de raad van commissarissen/raad van toezicht als geheel, individueel en voor de voorzitter van de raad.

Toolkit Commissariaat 2013

Checklist die alle aspecten bij de afweging voor het aanvaarden van een commissariaat of raad van toezicht-functie omvat.

De raad van commissarissen in een non-profitorganisatie, verantwoordt zich in een eigen jaarverslag. Dit kan aan het jaarverslag van het bestuur van de organisatie worden toegevoegd, maar het blijft het verantwoordingsverslag van de raad zelf.

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief