On board

On Board

Minister Jet Bussemaker (Emancipatie) opent een website die het vrouwen makkelijker moet maken om een bestuursfunctie in de top van het bedrijfsleven te bemachtigen.

‘Het proces rond vacatures in de besturen van bedrijven is nog te vaak een black box waar het old boys network onderling de baantjes verdeelt’, meent de minister. ‘Dit doet geen recht aan het vrouwelijk talent dat staat te trappelen om in een bestuursfunctie aan de slag te gaan.’ Op de website is te zien welke vacatures de komende jaren zullen ontstaan in de raden van bestuur en raden van commissarissen in het bedrijfsleven. Daardoor zouden vrouwen sneller en gerichter op vrijkomende bestuursfuncties kunnen inspelen. Het gaat om vrijkomende plekken in de besturen van de tweehonderd grootste bedrijven in Nederland. De informatie is afkomstig uit publieke bronnen, zoals jaarverslagen. Daaruit blijkt dat dit jaar zo'n 156 bestuursfuncties vrijkomen. Het overgrote deel van deze functies, 129 plekken, is op dit moment door een mannelijke bestuurder bezet. In 2017 worden ruim honderdvijftig vacatures verwacht. ‘We weten dat gemengde teams van vrouwen en mannen de beste resultaten opleveren. Bedrijven met een weinig gedifferentieerde werkvloer doen daarmee niet alleen vrouwen, maar vooral zichzelf tekort’, stelt Bussemaker. (Bron: Nu.nl)

===================

Pamela Boumeester, commissaris bij onder meer Heijmans, Ordina en Persgroep:

‘Rondom de crisis ging het niet goed met de beloningen, maar het is niet gek dat je de groei van beloningen stilzet in zo’n periode. Wel is het werk van een commissaris in diezelfde periode toegenomen in kwantiteit en problematiek. Nu zouden de vergoedingen wel weer omhoog kunnen.’ (Bron: FD)

============================

SP-partijvoorzitter Ron Meyer in reactie op Commissarissenonderzoek:

'Knettergek. Commisarissen willen 25% hogere vergoeding. Beloning bij beursbedrijf is nu: 56.000 euro. (Bron: Twitter)

==================================

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2016feb

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief