Wat doe jij als commissaris als het er écht op aan komt?

Seminar
Family Governance

Custom Management organiseert dit voorjaar in samenwerking met MESA family business consultants een seminar over het thema: wat doe jij als commissaris als het er écht op aan komt?

Met het thema wordt beoogd een dialoog te bewerkstelligen over een dilemma dat bij veel commissarissen van familiebedrijven speelt. De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 14 april. Als commissaris van een familiebedrijf is een belangrijke rol weggelegd als adviseur en klankbord van de directie van het bedrijf, maar soms ook richting aandeelhouders en familie. Bovendien functioneert de commissaris als een belangrijk venster naar en van de buitenwereld om trends, marktontwikkeling, nieuwe disruptieve technieken en -distributiemethoden te vertalen naar voor het bedrijf toepasbare strategieën en marktbenadering. Echter, als commissaris heb je ook de wettelijke verplichting om toezicht te houden. De commissaris is daarvoor ook persoonlijk aansprakelijk. Hoever kan en moet je in het toezicht houden gaan bij een familieonderneming?

Lezingen

Tijdens het seminar zijn er bijdragen van een DGA uit een familiebedrijf waar het er echt op aankomt, een doorgewinterde commissaris uit het familiebedrijf en een bankier van de afdeling bijzonder beheer familiebedrijven. Zij zullen elk vanuit een eigen invalshoek een inleiding over de thematiek verzorgen. De lezingen worden afgesloten met een plenaire discussie.

Zevende keer

Dit event wordt inmiddels voor de zevende keer georganiseerd door Custom Management interim directeuren in samenwerking met MESA family business consultants. Over de vorige commissarissenbijeenkomst van 29 oktober 2015, waarin ‘Ondernemerschap en rentmeesterschap hoe opportunistisch kun je en moet je zijn?’ centraal stond, is inmiddels een paper kosteloos beschikbaar.

Klik hier voor het downloaden van deze e-paper. Klik hier voor meer informatie voor het seminar: Wat doe jij als commissaris als het er écht op aankomt?

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2016feb

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief