Q&A Meldpunt Misstanden De Nederlandsche Bank (DNB)

DNB heeft per medio december 2015 een meldpunt geopend waar medewerkers uit de financiële sector (vermoedens van) misstanden kunnen melden.

Het team Employment Regulatory & Investigations van Van Doorne heeft een inzichtelijke Q&A over dit onderwerp opgesteld.

Q. Wat voor meldpunt?
A. DNB heeft per medio december '15 een meldpunt geopend waar medewerkers uit de financiële sector een klacht kunnen indienen over de instelling waar de betreffende medewerker werkzaam is.

Q. Wat voor meldingen?
A. De meldingen dienen betrekking te hebben op gegronde vermoedens van medewerkers van ernstige overtreding van wet -en regelgeving. Als voorbeelden worden genoemd: fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering.

Q. Gevolgen voor financiële instelling?
A. Aan de hand van de melding kan DNB een onderzoek instellen. Daartoe staan DNB vergaande onderzoeksbevoegdheden ter beschikking, zoals het vorderen van inlichtingen van de betreffende financiële instelling of het gelasten van een onderzoek ter plaatse. Indien DNB misstanden heeft geconstateerd kan handhavend worden opgetreden, met mogelijk hoge boetes of naming & shaming als gevolg.

Q. Bijzonderheden?
A. Het melden van klachten is laagdrempelig en kan per telefoon, e-mail, brief of online rapportageformulier, zij het dan van de melder verwacht mag worden eerst intern te melden indien dit mogelijk is. Anoniem melden is ook mogelijk, zij het dat sprake moet zijn van een gedegen onderbouwing zodat de melding voldoende basis biedt voor een vervolgonderzoek.

Q. Hoe nu verder?
A. DNB zal medio januari '16 het online rapportageformulier en aanvullende informatie over het meldpunt publiceren, onder andere met frequently asked questions en de benodigde gegevens van een melding. Naar wij aannemen wordt dan ook precies duidelijk voor welke financiële instellingen het meldpunt gaat gelden, wie allemaal kunnen melden en welke eisen worden gesteld aan een interne melding. Belangrijk aspect is ook hoe dit meldpunt zich zal verhouden tot het Huis voor de Klokkenluiders dat naar verwachting later dit jaar zal worden opgericht.

Uiteraard houden wij je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els de Wind of Constant van Tuyll van Serooskerken. Klik hier naar de website van Van Doorne.

Auteur(s)
Els de Wind
Constant van Tuyll van Serooskerken
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2016feb

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief