Gerard Kleisterlee president-commissaris ASML

Mutaties

Gerard Kleisterlee wordt president-commissaris ASML. Hij volgt Arthur van der Poel op in die functie.  

Kleisterlee was al sinds 2015 lid van de raad van commissarissen bij ASML. De oud-Philipstopman is daarnaast non-executive director bij Shell en non-executive chairman bij Vodafone. Zijn benoeming als voorzitter van de rvc van ASML zal effectief worden na de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 29 april 2016.

Huidig president-commissaris Arthur van der Poel treedt per diezelfde datum af. Van der Poel is sinds 2004 lid van de Raad van Commissarissen en vervult vanaf 2007 de functie van voorzitter. Ook hij is afkomstig van Philips, waar hij van 1998 tot 2003 lid was van de raad van bestuur.  

Onderonsje bij Ten Cate

Ook de nieuwe rvc van het geplaagde Koninklijke Ten Cate heeft een Philips-connectie. Voorzitter van de raad is Jan Albers, voormalig olympisch atleet, ex-Philips-man en oud-Gamma-ceo. Albers is tevens president-commissaris van voetbalclub PSV. Hij volgde daar in 2012 Van der Poel op, die de voorzittersfunctie toen twaalf jaar lang had vervuld.

De nieuwe rvc van Ten Cate bestaat verder uit Boudewijn Molenaar en Erik Westerink. Molenaar is sinds 1994 CEO bij Gilde Buy Out Partners en is voormalig commissaris van onder meer Gamma Holding, Gazelle en Nedschroef. Westerink vervult sinds 2006 de positie van CEO bij Parcom Capital. Daarvoor was hij werkzaam bij Morgan Stanley en Philips.

De nieuwe commissarissen werden voorgedragen door Tennessee Acquisition, een consortium van de investeerders Gilde Buy Out Partners, Parcom Capital en ABN Amro Participaties. Dit consortium is opgericht met het overnemen van Ten Cate als doel. De nieuwe commissarissen kennen elkaar dus allemaal goed: Molenaar en Westerink zijn ceo van respectievelijk Gilde en Parcom en hebben lijntjes naar Gamma en Philips, die weer samenkomen bij Albers. Small world.

Meteen op zoek naar cfo

Afvalverwerker Van Gansewinkel heeft André Olijslager benoemd tot nieuwe commissaris. Olijslager is daarnaast president-commissaris bij Heijmans en Detailresult Group. Hij kan direct gaan meezoeken naar een opvolger voor cfo Ton Vernaus, die zijn positie per 1 februari in voor dezelfde functie bij de Belgische Bosal Group.

De raad van Commissarissen van Van Gansewinkel bestaat verder uit Carsten Jørgensen, Michael Averill en Malcolm Ward en wordt voorgezeten door Jurgen van Breukelen, de oud-bestuursvoorzitter van KPMG. Van Breukelen stapte in mei 2014 op als topman van de accountantsorganisatie, na aanhoudende negatieve publiciteit vanwege zijn participatie in een omstreden beleggingsclub van enkele KPMG-partners.

Commissariaatje ruilen

Bij datzelfde KPMG is Steven van Schilfgaarde per direct teruggetreden als commissaris. Van Schilfgaarde wordt commissaris bij Leaseplan, als de overname van de leasemaatschappij door een consortium van langetermijninvesteerders doorgang vindt.

KPMG is de controlerend accountant van LeasePlan vanaf boekjaar 2016. De onafhankelijkheidsregels laten het niet toe dat een commissaris zowel bij de controlecliënt als bij de controlerend accountant actief is.

Three is a crowd

ABN Amro krijgt maar liefst drie nieuwe commissarissen tegelijk. Frederieke Leeflang wordt op de aandeelhoudersvergadering van 18 mei voorgedragen als opvolger van de opgestapte Peter Wakkie binnen de raad. Leeflang is werkzaam bij advocatenkantoor Boekel, waar zij van 2011 tot 2015 bestuursvoorzitter was. Momenteel vervult ze bestuursfuncties bij onder meer AMC Foundation, de Vereniging voor Mededingingsrecht en Stichting Keurmerk Goede Doelen. Daarnaast is Leeflang lid van de Raad van Toezicht bij KWF Kankerbestrijding.

Daarnaast draagt de bank Arjen Dorland en Tjalling Tiemstra op dezelfde aandeelhoudersvergadering voor als nieuwe commissarissen. Dorland volgt Marjan Oudeman op, die in augustus 2015 de rvc verliet. Dorland bekleedde verschillende leidinggevende functies bij Shell en is commissaris bij Robeco. Tiemstra neemt de positie over van Hans de Haan, inclusief diens voorzitterschap van de auditcommissie. De Haan treedt af volgens het rotatieschema. Tiemstra is daarnaast commissaris bij Ballast Nedam, Batenburg en Royal HaskoningDHV.

Raad van toezicht vernieuwd

Ook in toezichtland zijn er weer mutaties. Zo heeft het Waarborgfonds voor de Zorgsector de raad van toezicht vernieuwd. Victor Goedvolk is de nieuwe voorzitter raad van toezicht van. Hij volgt Jan Hamel op, die eind vorig jaar zijn werk beëindigde omdat zijn zittingstermijn was verstreken. Daarnaast kent de raad drie nieuwe leden: Peter van Lieshout, Mieke Ockhuizen en Jozien Bensing.

Victor Goedvolk was tot voor kort vicevoorzitter van de raad van toezicht van het Waarborgfonds. Hij is daarnaast lid van een aantal besturen en raden van commissarissen in zowel de publieke als in de private sector, onder andere de Nederlandsche Waterschapsbank NV en Urenco Ltd. In het verleden was hij lid van de hoofddirectie van Fortis ASR en plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Financiën.

Peter van Lieshout is zelfstandig adviseur en deeltijd hoogleraar Theorie van de Zorg aan de Universiteit Utrecht. Voorheen was hij lid van de WRR en directeur-generaal bij de ministeries van VWS en SZW. In de loop der jaren heeft hij al vele functies bekleed in adviesraden,  raden van toezicht en raden van commissaris. Momenteel bekleedt hij er nog zeven, onder meer bij Nictiz (voorzitter raad van toezicht) en woningbouwcorporatie De Alliantie (voorzitter raad van commissarissen).

Mieke Ockhuizen was tot april vorig jaar voorzitter raad van bestuur van ORO, een instelling voor gehandicaptenzorg in Zuid-Oost-Brabant. Ook zij heeft meerdere toezichthoudende functies, onder andere als bestuurslid bij de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging en bij de Mosae Zorggroep.

Jozien Bensing  was lange tijd directeur van het NIVEL. Daarnaast was zij tot 2015 deeltijdhoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij is in het verleden bij zo’n vijftien organisaties betrokken geweest als toezichthouder. Verder heeft zij deel uitgemaakt van vele wetenschappelijke en maatschappelijke adviesraden en commissies. Momenteel is ze toezichthouder bij zes organisaties, waaronder TNO, de Consumentenbond en Medisch Spectrum Twente. Verder participeert ze in vijf wetenschappelijke adviesraden.

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2016feb

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief