Zet tax governance hoog op de agenda

Belastingbeleid

De fiscale strategie is door het maatschappelijk vergrootglas onderdeel geworden van de license to operate. Daarmee is het belastingbeleid niet langer het exclusieve domein van de tax-afdeling, maar staat het onderwerp prominent op de agenda van bestuurders en commissarissen. Een nieuwe publicatie van PwC belicht het creëren van een duurzame en transparante fiscale strategie in tijden van fundamentele verandering.

De aandacht van politiek en maatschappij voor fiscaliteit is groot. Ondernemingen dienen rekening te houden met tal van internationale ontwikkelingen en initiatieven, fiscaal en niet-fiscaal. raakt een brede stakeholdersgroep De strategische rol die fiscaliteit kan nemen is sterk veranderd en het risico op reputatieschade behoeft aandacht.

Duurzaamheidstrategie

Fiscaliteit wordt steeds meer in de context geplaatst van de ondernemingsstrategie en de duurzaamheidsdoelstellingen van de onderneming. Gevoed door meerdere stakeholders wordt fiscaliteit daarbij minder gezien als louter een kostenpost, maar ook als bijdrage aan de maatschappij en het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Bestuurders en toezichthouders nemen hierdoor ook het eigen belastingbeleid onder de loep.

Transparantie

Verder is ook de modernisering van het internationale fiscale systeem in volle gang. Multilaterale richtlijnen dienen onder meer ter voorkoming van belastingontwijking en leiden er tevens toe dat fiscale integriteit en transparantie vergroot wordt. Sommige ondernemingen beperken zich tot de transparantie die wettelijk verplicht is, zoals het delen van een Country-by-Country Report met de Belastingdienst. Andere gaan stappen verder, publiceren online hun fiscale strategie en stellen bijvoorbeeld een analyse van de Total Tax Contribution beschikbaar voor het publiek.

Stakeholderdialoog

Ondernemingen kiezen vaker voor meer transparantie dan wettelijk gevraagd zodra zij weten dat stakeholders daaraan waarde hechten. Hiertoe treden zij in dialoog met een brede groep belanghebbenden, onder wie investeerders, medewerkers en klanten. Dat past ook bij de trend in corporate governance: de bedrijfsdoelstelling van waardecreatie voor aandeelhouders wordt verbreed naar langetermijnwaardecreatie voor alle stakeholders en voor de gemeenschap waarin het bedrijf actief is.

Tax governance ondersteunt een duurzame aanpak van fiscaliteit

Met tax governance kunnen ondernemingen tot een duurzame aanpak voor fiscaliteit komen. Tax governance beslaat het formuleren van een fiscale langetermijnstrategie, heldere rollen en verantwoordelijkheden en fiscaal risicomanagement. Tot slot worden transparante (verantwoording)rapportages gemaakt waarop door een onafhankelijke partij assurance kan worden verleend om de waarde voor stakeholders te vergroten.

Meer weten? Klik hier voor contact en het kosteloos downloaden van de volledige publicatie.

Auteur(s)
PwC
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2020mrt

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief