‘Toezien op gezonde bedrijfsvoering in een ongezonde omgeving’

De portefeuille van…
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam en hoofdfunctie:

Hasib Moukaddim (41), Directeur Onderwijs Hogeschool Windesheim

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid raad van toezicht stichting iHub (een alliantie van Altra, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, DeOpvoedpoli en De Nieuwe kans. Door efficiënte en effectieve ondersteuning van primaire processen maakt iHub het mogelijk dat hulpverleners en docenten al hun tijd kunnen besteden aan jeugdhulp en speciaal onderwijs aan kinderen) 

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Lid raad van toezicht NTR
Lid raad van bestuur Cultuurfonds Almere
Lid raad van toezicht Jeugdhulp Friesland, voorzitter commissie Kwaliteit & veiligheid

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

‘Tijdens mijn laatste studie werkte ik als groepsleider in de gesloten jeugdzorg. Ik leerde op deze manier de jeugdzorg kennen. Als ambtenaar in Amsterdam mocht ik meedenken over en meebouwen aan het nieuwe jeugdzorgstelsel. Vervolgens mocht ik als hoofd van de Social Work-opleiding bij Windesheim Flevoland de nieuwe hulpverleners opleiden voor deze sector. Tot slot mag ik inmiddels ook al zeven jaar toezicht houden op verschillende jeugdzorgorganisaties. Dankzij deze ervaringen kan ik op verschillende niveaus en vanuit verschillende perspectieven bijdragen aan het denken over vraagstukken waarmee iHub te maken heeft.’ 

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

‘Stichting iHub is een interessante organisatie. De organisatie is het resultaat van het integraal denken over de transitie in de jeugdhulp en passend onderwijs. Wat mij hierin aantrekt is de innovatiekracht en durf om een complexe transitie te vertalen naar goede en betere zorg en aandacht voor onze jeugd. Dit gebeurt in de context van een fusie van vier organisaties waarin verschillende vraagstukken spelen die het toezicht op de besturing en het meedenken met de organisatie uitdagend maken.’ 

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

‘Dat heb ik zeker. Ik heb verschillende mensen gesproken die de organisatie kennen, die thuis zijn in de sector waarin de organisatie opereert, of die als stakeholder een belang vertegenwoordigen. Ook heb ik een aantal jaarverslagen van de werkmaatschappijen bestudeerd om een beeld te krijgen van de organisatie.’

Hoe heeft u zich ingewerkt?

‘Naast een aantal kennismakingsgesprekken met de bestuurders en collega’s van de raad van toezicht heb ik een aantal dagen besteed aan het afleggen van werkbezoeken aan verschillende locaties van iHub. Dat leverde vrijwel altijd gespreksstof op die ik met de bestuurders kon bespreken. Op deze manier kwam ik vrij snel in gesprek over thema’s en onderwerpen die relevant waren.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen? 

‘Elke jeugdhulporganisatie in Nederland kampt met het vraagstuk van de continuïteit door een versplinterd speelveld als gevolg van de decentralisatie. Er is sprake van veelal onduidelijke perspectieven, te lage tarieven en een stelsel dat sterk onder politieke en bestuurlijke spanning staat. Dit geldt dus ook voor iHub. Voor toezichthouders levert dat een dilemma op: we moeten bestuurders houden aan een gezonde bedrijfsvoering in een omgeving die in toenemende mate ongezond blijkt.’

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

‘Vanuit mijn hoofdfunctie ben ik verantwoordelijk voor het opleiden van de nieuwe professionals voor onder meer ook de jeugd-, welzijns- en zorgsector. Mijn werk in de raad van toezicht helpt mij bij het hebben en houden van een goed en realistisch beeld van deze sectoren en de toekomstige vraagstukken waarop we studenten moeten voorbereiden.’

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

‘Dat is voor mij niet van toepassing.’

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

‘Ongeveer vier tot zes uur per maand.’

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

‘Ik merk dat het thema diversiteit in raden van toezicht/raden van commissarissen steeds vaker op de agenda staat. Dat is een goede ontwikkeling. De aandacht voor diversiteit wordt hoofdzakelijk ingegeven door de wil om een afspiegeling te zijn van de samenleving en daarmee gehoor te geven aan een steeds sterker wordend maatschappelijk geluid. Ik vraag mij af of dat voldoende grondslag biedt om leden van rvt’s/rvc’s te overtuigen om over te gaan tot het diversifiëren van hun raad. Ik mis vooral de urgentie en het gesprek in de boardroom over de legitimiteit van diversiteit en de werkelijke overtuiging die verdergaat dan alleen het zijn van een afspiegeling. Waar ligt de meerwaarde (lees: de kracht) van diversiteit in het kader van het toezicht en boardroom dynamics? Het antwoord op deze vraag zal ons helpen om versnelling te brengen op dit thema en het toezicht in Nederland breder maatschappelijk in te bedden.’

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2020mrt

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief