'De dialoog strijdt om aandacht met het ‘compliance’ denken'

De portefeuille van...
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Ronald te Loo, adviseur, 54 jaar

Nieuwe toezichtfunctie:

Voorzitter Raad van Toezicht Ihub

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Lid Raad van Toezicht Bazalt Groep

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

'De ontwikkeling van mensen in het bijzonder jongeren loopt als rode draad door mijn loopbaan. Ik wisselde op jonge leeftijd een aantal malen van school en merkte dat de begeleiding daarvan vaak niet goed was. In combinatie met mijn ervaring als adviseur en toezichthouder is mijn rol bij Ihub een logische stap.'

Waarom hebt u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie? 

'Een van de grote problemen in onderwijs en zorg is dat we vanuit veel loketten kinderen proberen te helpen. Vanuit te veel loketten. Ihub heeft als strategie om het aanbod weer integraal te maken, waar de vraag van het kind centraal staat en niet de regels die we hebben bedacht om het aanbod te regelen. Het is een prachtige uitdaging om daaraan als toezichthouder een bijdrage te mogen leveren.'

Hebt u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'De gesprekken die ik heb gevoerd gaven mij een beeld van de organisatie en de sleutelpersonen. Voor die gesprekken heb ik zaken als strategische plannen en jaarverslagen gelezen, maar ook met een aantal experts uit de sector gesproken, alsmede in de pers en op social media gekeken wat er over de organisatie wordt geschreven.'

Hoe hebt u zich ingewerkt?

'Ik heb een aantal dagen doorgebracht op verschillende plaatsen in de organisatie en heb vele mensen gesproken, waarbij we ook aandacht hebben besteed aan de rol van toezicht in organisaties en de wijze waarop de medewerkers die ervaren. Een mooie manier om een beeld van de organisatie te krijgen.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de RvC daarbij spelen?

'De belangrijkste uitdagingen voor de organisatie licht in het afstemmen van de regelgeving en financiering, die op veel plaatsen aan verandering onderhevig is enerzijds, en de zorg en onderwijs aan kinderen anderzijds. Het borgen van de verbinding tussen deze "werelden" zie ik als belangrijke taak van de Raad van Toezicht.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Ik combineer een aantal verschillende werkzaamheden, variërend van adviseur voor onderwijsinstellingen, docent op het gebied van financieel management en partner in Maximum Azië,  een arbeidsmarkt communicatiebureau in Shanghai, Hongkong en Singapore. Deze brede oriëntatie helpt mij om vanuit verschillende perspectieven naar Ihub te kunnen kijken.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Mijn rol als voorzitter bij Ihub is de enige rol bij grote rechtspersonen. En daardoor heb ik twee punten. Ik denk dat het goed is voor het toezicht dat het aantal toezichtsfuncties is gemaximeerd: voor goed toezicht is ook voldoende tijd en aandacht nodig in mijn visie.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Gemiddeld besteed ik ongeveer een dag in de week aan mijn toezichtswerk.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Toezichthouden is een kwestie van balans houden: tussen de regels en de werkelijkheid, tussen doelen en belangen, tussen rapportages en dialoog. Die dialoog, het elkaar kritisch bevragen om tot een beter resultaat te komen, is voor mij de kern. De dialoog strijdt om aandacht met het ‘compliance’ denken. Dat leidt tot angstig toezicht, dat een moedige dialoog in de weg staat. Als toezichthouders moeten we laten zien dat de dialoog beter is.'

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2019feb

Verder in deze Governance Update

Werknemersparticipatie

Rol voor de commissaris bij succesformule?

VTW-Berenschot RvC-jaarverslagprijs voor Trudo Eindhoven

Handreiking leidt tot te veel uniformiteit

Over de alfa aap en feedforward

Waarom feedback geven en ontvangen zo moeilijk is

José R. Hernandez: Broken Business

Crisis vaak gevolg van systematisch falen

Naleving herziene code moet beter

Corporate governance

On Board

Commissarissen en toezichthouders in de media

De disruptieve commissaris

Governance Radar

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons