VTW-Berenschot RvC-jaarverslagprijs voor Trudo Eindhoven

Handreiking leidt tot te veel uniformiteit

Woningcorporatie Trudo uit Eindhoven is winnaar van de VTW-Berenschot prijs voor het beste RvC-jaarverslag. Doel van de prijs is om inspirerende jaarverslagen te belonen en daarmee aansprekende verantwoording te stimuleren. Wooninvest uit Voorburg werd tweede en De Alliantie uit Hilversum bezette de derde plaats.

De RvC fungeert, naast werkgever en sparringpartner, als toezichthouder op de bestuurder. Hoewel de bestuurder voor de organisatie en buitenwereld in de regel eerste aanspreekpunt is, is het feitelijk de RvC die voor een groot deel het speelveld van de bestuurder beïnvloedt. Van een RvC mag daarmee verwacht worden dat hij zich ook verantwoordt over de wijze waarop dat toezicht is ingericht en uitgevoerd. Dat gebeurt in het RvC-deel van het jaarverslag. De VTW heeft een handreiking opgesteld die raden kan helpen om die verantwoording zo compleet en aansprekend mogelijk op te stellen. Daarbij worden zeven velden van verantwoording benoemd, zoals de visie op toezichthouden, de klankbordrol, het verslag van de toezichthoudende rol, de werkgevers functie en dergelijke. Het gaat er daarbij niet alleen om wat een RvC heeft gedaan, maar vooral ook wat de overwegingen en beweegredenen daartoe zijn. De VTW-Berenschot prijs is ingesteld om te stimuleren en inspireren om dit deel van het jaarverslag zo aansprekend mogelijk op te stellen.

Methodiek

Dit jaar waren er 273 inschrijvingen. Met behulp van ‘text mining’ zijn deze verslagen geanalyseerd en is er selectie gemaakt van de beste 15 verslagen die aan de jury is aangeboden. De genoemde tekst mining werkt aan de hand van een algoritme waarmee alle jaarverslagen worden beoordeeld. De resultaten van de tekst mining vormen een indicator voor de breedte van de verantwoording van de RvC. Immers een verantwoording die op een breder gebied betrekking heeft, kan ook worden gezien als een indicator voor een breder toezicht. Hiermee is deze methodiek een pasklaar instrument voor een analyse van jaarverslagen (zowel RvC als volledig) en kan daarmee in andere sectoren worden ingezet.

Verslagen lijken veel op elkaar

In de beoordeling van alle jaarverslagen heeft de jury onder meer gelet op hoe de RvC werkt, hoe de raad is omgegaan met de stakeholders en of ook lastige punten en dilemma’s benoemd worden. Tenslotte heeft de jury ook naar het taalgebruik gekeken: kan een geïnteresseerde huurder het verslag begrijpen? Doordat de meeste RvC’s de VTW handreiking ‘Het verslag van de RvC’ gebruiken in het opstellen van het jaarverslag gaan verslagen wel veel op elkaar lijken. Een suggestie is gegeven om wel het stramien van de handreiking te gebruiken maar vooral een eigen invulling te geven. Het toevoegen van voorbeelden en beschrijven van dilemma’s en transparante afwegingen beschrijven maakt het jaarverslag meer waardevol als verantwoordingsdocument.

Slagkracht nodig

Digitalisering komt als onderwerp steeds vaker terug in de RvC-jaarverslagen. Zichtbaar binnen veel corporaties is dat slimme omgang met data en technologie als blockchain (technologische innovatie) wordt gecombineerd met het maken van bestuurlijke en maatschappelijke afspraken over hoe hiermee om te gaan (sociale innovatie). Digitalisering vereist daarmee een ruim overzicht en stevige competenties. De ervaring leert dat hier bestuurlijke druk en slagkracht voor nodig is. Een goede mogelijkheid is dat de RvC, wellicht via een portefeuille digitalisering, hierop stuurt en zo een stimulerende sparringpartner voor de bestuurder kan zijn.

Klik hier voor meer informatie over Berenschot.

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2019feb

Verder in deze Governance Update

Werknemersparticipatie

Rol voor de commissaris bij succesformule?

VTW-Berenschot RvC-jaarverslagprijs voor Trudo Eindhoven

Handreiking leidt tot te veel uniformiteit

Over de alfa aap en feedforward

Waarom feedback geven en ontvangen zo moeilijk is

José R. Hernandez: Broken Business

Crisis vaak gevolg van systematisch falen

Naleving herziene code moet beter

Corporate governance

On Board

Commissarissen en toezichthouders in de media

De disruptieve commissaris

Governance Radar

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief