Nieuwe toezichthouders AFM

Mutaties

Nieuwe voorzitter en lid RvT AFM

Martin van Rijn is benoemd als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Martin van Rijn is sinds 1 februari 2018 lid van de raad van toezicht van de AFM. Hij is door de minister van Financiën benoemd per 24 mei 2019 voor een periode van vier jaar. 

Ook is Wendy de Jong benoemd tot nieuw lid van de raad van toezicht. Zij start met ingang van 15 februari in haar nieuwe rol.

Bron: Management Scope

==

Huub Arendse commissaris bij BNG Bank

BNG Bank heeft bekendgemaakt dat Huub Arendse zal worden voorgedragen als lid van de raad van commissarissen. 

De benoeming van Huub Arendse gaat in per 18 april 2019. Arendse was van 2013 tot 2017 cfo van Achmea en is momenteel commissaris van Achmea Bank. 

Daarnaast treden Jan Nooitgedagt en Teo Bovens op eigen initiatief vervroegd terug als commissaris. Zij geven aan andere nevenfuncties te hebben aanvaard. 

Bron: Management Scope

==

Maaike Poulussen commissaris bij TecqGroep Holding

Per 1 januari is drs. Maaike Poulussen MSM (56) benoemd tot lid van de raad van commissarissen van TecqGroep Holding.

Bron: FD

==

Jurgen Stegmann commissaris bij MN

Jurgen Stegmann is per 16 januari 2019 benoemd als commissaris bij pensioenuitvoerder MN.

Jurgen Stegmann is sinds 2016 commissaris bij ABN Amro en sinds 2016 commissaris bij Janssen de Jong Groep. Van 2010 tot 2018 was hij commissaris bij Stichting Woonstad Rotterdam. Hij werkte het grootste deel van zijn loopbaan in de bancaire sector.

Stegmann zal binnen de raad van commissarissen focus hebben op de portefeuilles vermogensbeheer, finance en risk management. Ook wordt hij lid van de auditcommissie en changecommissie.

Bron: Management Scope

==

Nieuw voorzitter RvC Achmea Investment Management

Leen Meijaard is per 21 januari 2019 benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Achmea Investment Management.

Leen Meijaard was tussen 2002 en 2017 werkzaam bij BlackRock en is momenteel president-commissaris bij Ajax.

Hij volgt Erik van Houwelingen op, die vorig jaar aftrad na het aanvaarden van een functie in het Verenigd Koninkrijk.

Bron: Management Scope

==

Nieuwe voorzitter en lid RvC Stichting Kinderopvang Stad Groningen

Annie Krist volgt per 5 februari 2019 Jan Bouwe Rijpkema op die na het volmaken van twee termijnen terugtreedt als voorzitter.

Annie Krist is CEO bij GasTerra. Ze was al lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG).

De heer Wim Moes is toegetreden als nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Wim Moes is voorzitter College van Bestuur van het Alfa-college.

Bron: Groningen Nieuws

==

Jan Sijbrand commissaris bij PwC

Jan Sijbrand is per 1 januari 2019 benoemd tot nieuw lid van de raad van commissarissen van PwC.

Jan Sijbrand was van 2011 tot 2018 directeur en voorzitter toezicht bij De Nederlandsche Bank. Hiervoor was hij chief risk officer bij NIBC en vervulde hij diverse functies bij ABN Amro, Rabobank en Shell. 

Bron: Management Scope

==

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2019feb

Verder in deze Governance Update

Werknemersparticipatie

Rol voor de commissaris bij succesformule?

VTW-Berenschot RvC-jaarverslagprijs voor Trudo Eindhoven

Handreiking leidt tot te veel uniformiteit

Over de alfa aap en feedforward

Waarom feedback geven en ontvangen zo moeilijk is

José R. Hernandez: Broken Business

Crisis vaak gevolg van systematisch falen

Naleving herziene code moet beter

Corporate governance

On Board

Commissarissen en toezichthouders in de media

De disruptieve commissaris

Governance Radar

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief