Cathy van Beek voorzitter raad van toezicht Kennisnet

Mutaties

De raad van toezicht van Kennisnet heeft sinds 1 april een nieuwe voorzitter: Cathy van Beek

Van Beek is voormalig lid van het bestuur van het Radboudumc, waarvoor ze nog steeds de rol van strategisch regioadviseur Duurzaamheid vervult. Kennisnet ondersteunt scholen met ict. Over haar nieuwe rol als voorzitter van de rvt van Kennisnet, zegt Van Beek het volgende:

‘Het belang van het speels toegang krijgen tot digitale kennis en het ontwikkelen van digitale vaardigheden mag niet worden onderschat. Het gaat om de toekomst van onze kinderen, de wereldburgers van morgen. Dat was voor mij de reden om me als toezichthouder te verbinden aan Kennisnet. De raad bestaat uit een mooie mix van mensen uit het onderwijs en onafhankelijke leden. Ik kijk er naar uit om hier als onafhankelijk voorzitter een verbindende rol in te spelen.’

Van Beek is verder onder meer kwartiermeester Duurzame gezondheidszorg voor het minister van VWS en lid van de raad van toezicht van de Hersenstichting en Scholengroep Rijk van Nijmegen. Tegelijk met Van Beek is ook Jan van der Vliet, divisiedirecteur ICT van De Nederlandsche Bank, toegetreden tot de rvt van Kennisnet.

Zorgbestuurder en -toezichthouder

We blijven nog even in toezichtland: Wil Koopmans-Kornelius is per 1 april aangesteld als voorzitter van de raad van toezicht van Revalidatie Friesland. Zij volgt Klaas Schuurman op, die zijn tweede zittingstermijn als voorzitter erop heeft zitten en daarom per die datum terugtreedt.

Koopmans-Kornelius is in het dagelijks leven bestuurder bij zorg- en welzijnsorganisatie Stichting ZINN. Ze bekleedde al eerder toezichthoudende functies in de sector. Zo was ze onder meer lid van de raad van toezicht van welzijnsorganisatie stichting Spinn.

Toch maar niet

Over naar het bedrijfsleven. Bij verzekeraar ASR heeft Stephanie Hottenhuis zich teruggetrokken als  kandidaat-commissaris. Ze is voornemens om op korte termijn elders een bestuursfunctie te aanvaarden. De betrokken partijen willen een mogelijk risico van tegenstrijdige belangen voorkomen.

Hottenhuis was tot maart 2018 lid van de raad van bestuur van Arcadis. Sinds 2013 is houdt verder toezicht bij TenneT. Ze zou per 31 mei toetreden tot de rvc. Sonja Barendregt-Roojers, voorheen verbonden aan PwC, zal na goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering op die datum wel commissaris worden bij ASR. Ze is al commissaris bij Robeco en bij de Volksbank.  

Samen op de Volksbank

Bij de Volksbank heeft Barendregt-Roojers gezelschap gekregen van Jos van Lange als collega-commissaris. Van Lange heeft na zijn toetreden tot de rvc het voorzitterschap op zich genomen van de Risico Commissie en lid van de Audit Commissie. Van Lange is voormalig ceo van Rabobank Vastgoedholding en is verder lid van de rvt’s van Tilburg University, Zuyderland Medisch Centrum en CBF (voorzitter).     

Charlotte Insinger en Ludo Wijngaarden zijn, conform rooster van aftreden, op 19 april afgetreden als lid van de RvC van de Volksbank. De raad van commissarissen bestaat daarmee momenteel naast Barendregt-Roojers en Van Lange uit Jan van Rutte (voorzitter) en Monika Milz. De RvC heeft momenteel nog één vacature. De procedure voor opvolging is gestart en de Volksbank verwacht hier op korte termijn meer over bekend te maken.

Voorzitter als verbindende schakel

Van rvt via rvc naar board of director: twee bekende oud-bestuurders zijn toegetreden tot one-tier boards. Allereerst Robert Jan van de Kraats, die chairman wordt van de board of directors van trust- en advieskantoor TMF (eigendom van investeringsmaatschappij CVC Capital). Van de Kraats moet het management team van TMF gaan ondersteunen, een verbindende schakel vormen tussen het MT, de board en de eigenaren en fungeren als ambassadeur naar de buitenwereld.

Van de Kraats was tot eind maart chief financial officer van Randstad. Hij is ook lid van de raad van commissarissen bij Schiphol en OCI en was daarnaast lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, die de herziene code het licht deed zien.

In the mood

Ook Gerrit Zalm trad toe tot een one-tier board: bij kredietbeoordelaar Moody’s. Hij werd er lid van de Audit, Governance & Nominating and Compensation & Human Resources Committee, zo’n beetje alles dus. De oud-ABN Amro-ceo en voormalig minister van Financiën is ook non-executive director bij Shell en lid raad van toezicht VUmc Fonds.

Vrouw volgt vrouw op  

Tot slot: Annie Krist, sinds vorig jaar ceo van GasTerra-ceo en daarvoor lid rvb Gasunie, is per 14 april toegetreden tot de raad van commissarissen van netbeheerder Stedin. Ze volgt Tineke Bahlmann op. Krist is verder lid van de raad van commissarissen van Stichting Kinderopvang Stad Groningen.   

 

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
Gu2018mei

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief