'Koppel sustainability aan risk management'

Circulaire economie
Sustainability

Ja, duurzaamheid is een issue. Zowel voor directie als toezicht. Maar overtuigend is het allemaal nog niet, stelt Anne Huibrechtse-Truijens, Risk Advisory Deloitte. ‘Een magere zes.’ Als toezichthouders handen en voeten geven aan sustainability kan volgens haar het beste door duurzaamheid te koppelen aan risk en tevens het Global Reporting Initiative (GRI) dwingend op te leggen.

Hoe staat het met sustainability? Staat het op de agenda van toezichthouders?

‘Ja, maar… Grote organisaties hebben het wel op de agenda staan, maar het sneeuwt toch vaak onder. Sustainability is gericht op langetermijnwaarde en het gesprek in de board room gaat nog te vaak over urgentie op korte termijn. De wijze waarop er nu over sustainability gesproken wordt, is wel veranderd. Waar het vroeger nog veel ging over leuke groene projecten, zijn onderwerpen als energietransitie nu wel serieus onderdeel van de agenda. Maar de profilering op duurzaamheid is nog altijd groter dan de prestaties. Daar ligt een taak voor toezicht, maar ze hebben vaak nog te weinig handvatten en betrouwbare informatie. En voor toezicht geldt: vraag door bij de directie. Vaak is de aandacht voor duurzaamheid strategisch niet ingebed. De aandacht, ook vanuit toezicht op sustainability is allemaal nog net iets te vrijblijvend.’

Hoe kun je toezicht handvatten geven om meer grip te krijgen op duurzaamheid?

‘Ik zie twee concrete wegen. De eerste is: koppel sustainability aan risk management. Daardoor maak je het concreter. Als je duurzaamheid aan risico’s koppelt, zie je ook direct hoe en waar het verkeerd kan gaan. Er is bijvoorbeeld veel regelgeving rondom milieu. Als je dan kijkt wat de gevolgen concreet kunnen zijn, wordt duurzaamheid (financieel) ook inzichtelijk. Hetzelfde geldt voor human rights. Dat zie je in de kledingindustrie. Niet alleen zelf moeten organisaties duurzaam zijn, ze moeten ook weten of de leverancier uit pakweg Bangladesh verantwoord werkt. Anders kan het direct reputatieschade opleveren voor een organisatie. Klimaatveranderig kan een risico vormen voor continuïteit in de bedrijfsvoering. Door risico en duurzaamheid te koppelen, blijf je weg van de vrijblijvendheid.’

En de tweede weg…

‘Internationaal ontwikkelde frameworks zoals het IIRC en het Global Reporting Initiative (GRI) helpen bij het structureren en interpreteren van duurzaamheidsinformatie. Dat is feitelijk een geïntegreerde rapportage over finance en duurzaamheid. Niet los van elkaar dus. Zo maak je inzichtelijk wat de cijfers zijn en wat de impact is. Commissarissen kunnen directie bewegen om te gaan rapporteren conform GRI. Daardoor krijgen ze betrouwbare informatie in context. Nu wordt de duurzaamheid van een organisatie veelal ingeschat door externe ratingbureau’s. Terwijl als de organisatie zelf de lead neemt over de informatie die verantwoord wordt, wordt er ook meer stabiliteit gecreëerd. Ik zie het wel als trend dat steeds meer organisaties duurzaamheid integreren in de totale strategie, maar er is nog een weg te gaan. Als je vraagt naar een rapportcijfer van toezicht en duurzaamheid, zeg ik een mager zesje maar wel met veel potentie. Het kan beter. Zorg dat je als toezicht in de lead bent.’

Past daarin ook het recente nieuws dat toptalent uit Delft niet meer naar bedrijven als Shell wil, als zo’n bedrijf geen duurzaamheidsagenda heeft?

‘De millennials hebben zeker een grote invloed op wat er nu bij organisaties gebeurt. We hebben als Deloitte zelf onderzoek gedaan en daar komt uit dat als organisaties niet duidelijk zijn over de maatschappelijke impact die gemaakt wordt, mensen daar minder snel heen gaan. Ook vanuit HR-perspectief is het dus belangrijk om als toezicht op duurzaamheid te letten.’

U zegt ook dat investeerders sustainability steeds meer als norm nemen.

‘Blackrock heeft dat pas nog expliciet laten weten. Zij sturen steeds meer op langetermijnwaardecreatie. We hebben als Deloitte ook zelf onderzoek gedaan waaruit blijkt dat organisaties die duurzaam opereren het qua rendement op beleggingen niet slechter doen. We moeten wat voorzichtig zijn met conclusies, maar het lijkt erop dat er geen reden is om niet te beleggen in duurzame organisaties. Ik zie in elk geval een enorme behoefte bij investeerders naar betrouwbare informatie over duurzaamheid. In het global risk onderzoek van het World Economic Forum staat klimaatverandering in de top drie. Dus moet dat ook zeker op de agenda van toezicht staan.’

Wat betreft de circulaire economie stelt u dat dat de grootste disruptie ooit gaat worden.

‘Ja. We staan voor een systeemverandering. We gaan ons niet meer afvragen of we een auto op benzine of op elektriciteit laten rijden, we gaan ons afvragen of we überhaupt nog een auto moeten inzetten en bezitten. Er komt een ander systeem van eigenaarschap op heel veel vlakken. Alles wordt circulair. We hebben bij Deloitte onderzoek laten doen naar wat de grootste barrière is van de circulaire economie. Dat blijkt cultuur te zijn. We doen vooral graag wat we altijd succesvol hebben gedaan. Als iets onbekend is, wordt het niet snel geadopteerd. Juist toezicht kan als adviesorgaan en klankbord inspelen op die cultuur. Niet voor niets is cultuur opgenomen in de nieuwe governance code. Een prachtige kapstok voor toezicht om sustainability hoger op de agenda te krijgen.’

Kijk hier voor meer informatie over Anne Huibrechtse-Truijens.

 

Auteur(s)
Ronald Buitenhuis
Dit artikel is gepubliceerd in
Gu2018mei

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons