Ook als het om technologie gaat zijn familiebedrijven niet ‘stoffig’

Family governance

Familiebedrijven investeren intensief in innovatie en omarmen nieuwe technologieën. Commissarissen van familiebedrijven kunnen een bijdrage leveren aan de vernieuwing, maar worden ook geconfronteerd met de tijdloze dynamiek in de driehoek ondernemingsleiding, aandeelhouders en familie. Dat maakt het juist zo boeiend, aldus Renate de Lange, expert familiebedrijven bij PwC.

Op weg naar het zuiden valt bij Eindhoven mijn oog altijd op de kantoren en gebouwen van de VDL Groep. Even verderop, bij het Limburgse Born, prijkt nu ook hun logo bij autofabriek Nedcar. En dan voel ik toch de nodige trots voor deze parel van de Nederlandse economie, die een fraai voorbeeld is van een modern en door technologie gedreven familiebedrijf.

Veranderd imago

Het succes van VDL geeft aan dat het imago van familiebedrijven het afgelopen decennium flink is veranderd. In het verleden werden ze gezien als traditioneel, stoffig en weinig vernieuwend. Innovatie bijvoorbeeld zou alleen plaatsvinden bij beursgenoteerde bedrijven, die met geleend geld op zoek gingen naar snelle overnames en snelle technologie.

Gedreven management

De economische crisis heeft dit beeld omgedraaid. Op de beurzen daalden de koersen en opeens waren de familiebedrijven interessant: onder het ‘stof’ bleek dat ze over voldoende eigen kapitaal beschikken en een gedreven management hebben dat verder kijkt dan vandaag en morgen en aan langetermijnplanning doet.

Nieuwe technologieën

Ook in het huidige tijdperk van digitalisering staan familiebedrijven hun mannetje. Ze investeren bewust in onderzoek en ontwikkeling en oefenen daarmee een belangrijke positieve invloed uit op het Nederlandse innovatieklimaat. Daarbij maken ze gebruik van nieuwe technologieën als clouddiensten en robots, zo blijkt uit verschillende onderzoeken van PwC.

Oud is niet ouderwets

Die onderzoeken bevestigen nog maar eens dat familiebedrijven niet ‘stoffig’ zijn. Als we bijvoorbeeld kijkend naar de leeftijd van bedrijven die meer dan vier verschillende technologieën toepassen, valt op dat de meerderheid daarvan (ongeveer 54 procent) al meer dan vijftig jaar in bedrijf is. Vooral oudere, meer gevestigde familiebedrijven omarmen dus de nieuwe technologieën. Oud betekent in dit geval dus zeker niet ouderwets.

Netwerk commissaris kan helpen

Overigens is er op het gebied van technologie ook nog wel iets te winnen voor familiebedrijven, zoals meer openstaan voor externe samenwerking buiten het eigen ecosysteem van klanten en leveranciers. Het instellen van een raad van commissarissen kan daarbij helpen. Commissarissen beschikken immers zowel over de kennis en kunde als over het netwerk om familiebedrijven bij te staan op het gebied van innovatie.

Nauwe betrokkenheid bij beleid en operatie

Voor de commissarissen zelf is het ook aantrekkelijk om toezicht te houden bij een familiebedrijf. Juist omdat actuele governancethema’s als langetermijnwaardecreatie en cultuur er hoog op de agenda staan en familiebedrijven tegelijkertijd in staat zijn om zichzelf te blijven vernieuwen en zich aan te passen aan strategische ontwikkelingen. Anders dan bij veel beursgenoteerde bedrijven – waar meer op afstand wordt geacteerd – is de commissaris van een familiebedrijf vaak nauw betrokken bij het beleid en de operatie.

Acteren in de driehoek

Het commissariaat bij familiebedrijven kent echter ook een geheel eigen dynamiek. De commissaris vervult vaak vooral de rol van adviseur en minder die van toezichthouder. Bovendien vraagt de driehoek ondernemingsleiding, aandeelhouders en familie veel aandacht en wijsheid van de commissaris, bijvoorbeeld rondom de opvolging. Dat maakt een commissariaat bij een familiebedrijf echter juist ook zo boeiend. Kortom:  familiebedrijven zijn niet stoffig, maar springlevend en staan garant voor boeiende commissariaten. Bij VDL (dat sinds 1984 een rvc kent) of bij een van de vele andere pareltjes aan familiebedrijven van de Nederlandse economie.     

Klik hier voor contact met Renate de Lange.

=============================================================================

Symposium 'Understanding the family business: De commissaris'

Op 30 mei organiseert het Tilburg Institute for Family Business een symposium voor commissarissen in het familiebedrijf. Op het symposium worden onder meer de eerste resultaten van een wereldwijd onderzoek naar commissarissen in het familiebedrijf gepresenteerd. Het symposium vindt plaats in Tilburg, deelname is kosteloos.

Klik hier voor meer informatie en het volledige programma en hier voor direct aanmelden.

Het Tilburg Institute for Family Business is een samenwerkingsverband van PwC en Tilburg University. Het afgelopen jaar heeft de eerste grootschalige enquête onder familiebedrijven plaatsgevonden en zijn diverse promotieonderzoeken van start gegaan. Aan zowel de economische, de rechten-, als de sociale faculteit worden en zijn tientallen scripties op het terrein van het familiebedrijf geschreven en meer dan 50 studenten hebben gekozen om het multidisciplinaire mastervak Bedrijfsopvolging van het familiebedrijf te volgen. Daarnaast wordt in oktober gestart met een executive programma voor Commissaris in het Familiebedrijf.

================================================================================

Auteur(s)
Renate de Lange
expert familiebedrijven PwC
Dit artikel is gepubliceerd in
Gu2018mei

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons