On board

Toezichthouders in de media.

Commissaris goed beschermd?

Verzekeraars CNA en Liberty Mutual weigeren op te draaien voor de torenhoge kosten die oud-topman René van der Bruggen van het failliete beursfonds Imtech maakt in zijn verweer tegen verschillende schadeclaims. Dat bleek bij een kort geding in Rotterdam. De opstelling van de verzekeraars roept volgens betrokkenen de vraag op hoe goed bestuurders en commissarissen écht beschermd zijn na een faillissement van hun onderneming.

Bron: FD

==

Effectief toezicht = kritische vragen stellen + perspectef omgeving meenemen 

Commissarissen kunnen hun eigen rol innoveren, aldus Corien Wortmann-Kool, voorzitter ABP, commissaris bij verzekeraar Aegon en toezichthouder van het Kadaster en Save the Children Nederland (voorzitter). Kernwoorden in haar profielschets van die toezichthouder nieuwe stijl: buiten naar binnen halen en bestuurders proactief uitdagen op hun strategie en waardecreatie – financieel én maatschappelijk – voor alle stakeholders. Die meervoudige waardecreatie dient verbonden te worden met de beloningsdoelstellingen. Ook de rol van de commissaris moet dus evolueren: van vooral controleren en vragen om financiële verantwoording naar een meer proactieve en innovatieve instelling. ‘Het gaat bij effectief toezicht vooral om houding: kritische vragen durven stellen en het perspectief van de externe omgeving daarin meenemen.’ 

Bron: Management Scope

==

Tientallen miljarden voor elektrisch rijden

De raad van commissarissen van Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, heeft zijn steun uitgesproken voor 70 miljard euro aan investeringen gedurende de komende vijf jaar. Het leeuwendeel van het bedrag vloeit naar Mercedes, waar het ingezet zal worden om sneller en meer elektrische modellen op de markt te brengen.

Bron: Nu.nl

==

Belangenvereniging Eumedion staat achter vrouwenquotum

Belangenvereniging van institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars Eumedion steunt het quotum voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Dat heeft de koepelorganisatie aan de Tweede Kamer laten weten. Door dat wettelijke quotum moeten de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven ten minste voor een derde uit vrouwen bestaan.

Bron: Accountant.nl

==

OM: bestuurders en commissaris InnoConcepts bedrogen Deloitte

Een voormalig commissaris en twee oud-bestuurders van InnoConcepts worden niet alleen vervolgd voor balansfraude, maar ook voor het misleiden van de controlerend accountant met vervalste documenten. Dat blijkt uit de tenlastelegging van de officier van justitie.

Bron: Accountant.nl

==

Commissarissen Unibail stappen op

Een aantal leden van de raad van commissarissen van Unibail-Rodamco-Westfield is opgestapt. Voorzitter Colin Dyer stapte op, maar blijft wel aan als commissaris. Verder vertrekken vicevoorzitter van de raad van commissarissen Jacques Stern, en leden Philippe Collombel, Sophie Stabile en Jacqueline Tammenoms Bakker, aldus Unibail. Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering werden al drie nieuwe commissarissen benoemd: Léon Bressler, Susana Gallardo en Xavier Niel. Bressler is per direct voorzitter van de raad van commissarissen geworden terwijl Gallardo toetreedt tot het Governance and Nomination Committee, en Niel lid wordt van het Remuneration Committee. Tijdens de Bava op 10 november wist Unibail niet de benodigde tweederde meerderheid te krijgen voor een geplande claimemissie van 3,5 miljard euro. Bressler en Niel behoren tot de groep activistische aandeelhouders die tegen de emissie waren.

Bron: Deaandeelhouder.nl

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2020dec

Verder in deze Governance Update

De Dark-Triad dimensies van een bestuurder

Hoe word ik een betere Narcist?

Voor een rvc kan de rechtspersoon-bestuurder iets ongrijpbaars hebben

De rechtspersoon-bestuur, een dilemma voor de toezichthouder?

'Thought leader van governance in Nederland'

Kwaliteit van toezichthouder geborgd in RCBM-register

On board

Toezichthouders in de media.

Blijf doorvragen

Ervaringen en verwachtingen van intern toezichthouders over verscherpt toezicht

Wendbaarheid is noodzaak!

De effecten van de Europese Green Deal

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief