Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

tekstblok: Kennisbank banners

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

De portefeuille van...
Naam en hoofdfunctie: Barbara Lemstra (52), interim-manager en adviseur, met steeds meer verschuiving richting beroepscommissaris Nieuwe toezichtfunctie: 'Dubbel' commissaris bij Oost NL en Topfonds Gelderland
‘De inspiratie ontbreekt’
Veel corporates en publieke instellingen worstelen nog met de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het gros zal pas in de loop van 2019 AVG-proof zijn. Robert van Vianen en Sandra Konings, partners bij BDO en specialisten op het gebied van cybersecurity en privacy, geven antwoord op de vraag waarom het zo lang duurt. ‘Genereer positieve impact.’
Best practice: cases en toezichtkwesties
Ondernemingen die de governance niet op orde hebben, lopen een verhoogd continuïteitsrisico. Jan Willem Eyssen, vennoot van Custom Management Interim Directeuren, deelt voorbeelden van gebrekkig ondernemingsbestuur uit zijn interim-praktijk en trekt de lessen.
Commissarissen en toezichthouders in de media
Teslin wil dat president-commissaris opstapt bij Accell Investeringsmaatschappij
Adviseur wil erbij horen, maar is dit wenselijk?
In steeds meer sectoren worden -mede- beleidsbepalers op geschiktheid getoetst door externe toezichthouders zoals DNB, AFM en Autoriteit Woningcorporaties. De externe toezichthouders letten steeds strenger op de aanwezigheid van niet-getoetste personen bij vergaderingen en grijpen waar nodig in. Dit kan grote effecten hebben op de organisatie, constateren Bert Kempen en Evelien Vlastuin van KPMG. ‘De aanwezigheid van mede-beleidsbepalers kan leiden tot vragen over geschiktheid bestuurders.’
Doe mee aan onderzoek!
Commissaris bij een woningcorporatie? En geïnteresseerd in hoe uw opvattingen zich verhouden tot de opvattingen van andere commissarissen van woningcorporaties ten aanzien van een aantal praktijksituaties?
Professionalisering van toezichthouders
Als toezichthouder is het belangrijk om goed voorbereid aan een toezichthoudende taak te beginnen en professioneel met deze verantwoordelijke functie om te gaan. Kennisvergaring door middel van scholing kan hierin een belangrijke factor vormen. De NVTZ, VTW en VTOI-NVTK hebben als verenigingen voor toezichthouders elk een academie om hun leden goed beslagen ten ijs te laten komen, maar werken hierin op sommige terreinen ook samen.
Roulatie van topambtenaren kan risico’s met zich meebrengen

Interessant dilemma. Kies je ervoor om verkokering tegen te gaan en topambtenaren van positie te laten wisselen en te bouwen aan een breed netwerk? Of weegt het zwaarder dat iemand langdurig kan bouwen aan één netwerk, de specifieke inhoud kent en de problemen van een sector begrijpt?

Mutaties
ABN Amro heeft bekendgemaakt dat Steven ten Have en Frederieke Leeflang op de algemene aandeelhoudersvergadering in april 2019 hun functies neerleggen.
Public governance
De governancecode wordt goed nageleefd op scholen in het voortgezet onderwijs, maar de onderlinge samenwerking tussen raad van toezicht en college van bestuur kan beter. Betty Lutke Schipholt, executive consultant GITP, schetst de belangrijkste ontwikkelpunten voor een sterk partnerschap.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons