Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Honorering
Van de drie rollen die de raad van commissarissen vervult (toezichthouder, adviseur en werkgever) is de rol van werkgever soms onderbelicht. PwC publiceerde onlangs een boekje over het onderwerp ‘Remuneratie’. Beloningsspecialist Paula Kager biedt in de publicatie praktische handvatten voor de vormgeving van en de discussie over beloningen.
Remuneratie
Afroomregeling ljikt symboolpolitiek.
Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

Het werven en aanstellen van een nieuwe directeur is vaak een gevoelig proces. In dit document worden diverse praktische en formele zaken genoemd om rekening mee te houden bij de aanstelling. Daarnaast wordt het bezoldigingsmaximum besproken.

Remuneratie
Als de structuur van de beloning een verhoogd risico op excessief gedrag met zich meebrengt, moet een onderneming sterkere controles instellen, betoogt Paula Kager, beloningsspecialist bij PwC. Tien praktische tips om de mogelijke bijwerkingen van bonussen beheersbaar te houden.
Toolkit Commissariaat 2013

Doel, werking en taak van de kerncommissies in de raad van commissarissen/toezicht.

Remuneratie

Het wetsvoorstel Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘wetsvoorstel WNT’) beoogt zowel de totale bezoldiging als de contractuele ontslagvergoeding van topfunctionarissen van onder meer woningcorporaties, netbeheerders (energiesector), organisaties in de on

Remuneratie

Henk Jan van den Bosch en Martin Meijer, Axyos WNT-advies en initiatiefnemers van WNTscan.nl, hielden de toepassing van de Wet Normering Topinkomens in de praktijk tegen het licht.

Remuneratie

ING draaide de bonussen terug. Was dat terecht, vragen Fanou van Brugge en Hugo Reumkens van Van Doorne zich op juridische gronden af. ‘Ten aanzien van de vaststelling van de bezoldiging van bestuurders geldt dat deze bevoegdheid bij de RvC ligt.

Remuneratie

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen rapporteren gebrekkig over de risico’s rondom bestuurdersbeloningen, concluderen Gijs van Bussel en Janet Visbeen van PwC op basis van hun onderzoek van jaarverslagen. ‘Hier ligt een duidelijke taak voor commissarissen.’

Column

‘Wanneer je kwaliteit wilt, dan moet je er goed voor betalen, is een eigentijdse maatschappelijke filosofie.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief