'Het gaat om de juiste man of vrouw voor dat moment voor die omgeving'

De portefeuille van

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Guïljo van Nuland, Algemeen directeur Brabant Water (1956)

Nieuwe functie:

Adviseur Nationaal Register

Bestaande/overige portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Huidige nevenfuncties
  • Voorzitter raad van comissarissen VB Groep (Bouw en ontwikkelen)
  • Voorzitter raad van toezicht Stichting Neos (Zorg)
  • Lid raad van commissarissen Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o (Financiële sector)
  • Lid raad van commissarissen KWR (Onderzoek)
  • Lid raad van advies Gubbels (Recycling Infra)
  • Lid van het Algemeen Bestuur van het Brabants Landschap (Natuur)
  • Arbiter bij het NAI (Geschilbeslechting)

Waarom heeft men u benaderd: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Ik heb begrepen dat men mij heeft benaderd vanwege mijn ervaring en netwerk op het vlak van toezicht en bestuur binnen de semipublieke en private omgeving. Daarmee heb ik zicht gekregen op de diverse rollen binnen onze governance als commissaris, toezichthouder en bestuurder, maar ook als lid van een raad van advies en voorzitter van een STAK. (Stichting Administratiekantoor, red.) Op basis hiervan hoop ik toegevoegde waarde te bieden.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Ik heb ja gezegd, omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de instandhouding en bevordering van een hoge kwaliteit van het  toezicht op de relevante domeinen binnen ons koninkrijk. Verder haal ik er voldoening uit om voor een opdrachtgever de juiste kandidaat te adviseren voor de uitdagingen die op dat moment bij die opdrachtgever spelen.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'De afgelopen jaren ben ik ook zelf vaak opdrachtgever geweest richting Nationaal Register. Dat maakte me al vertrouwd met doelstelling, governance en werkwijze.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Aanvullend op mijn ervaring als opdrachtgever, heb ik verdiepende gesprekken gevoerd met de directeur, voorzitter en een adviseur.'

U gaat zich voor Nationaal Register bezighouden met de werving & selectie van commissarissen en toezichthouders. Welke criteria hanteert u daarbij?

'Het gaat om de juiste man of vrouw voor dat moment voor die omgeving. Verder let ik er in het bijzonder op dat iemand ook in een bestaand team moet passen en voor de zaak gaat, in plaats van voor zichzelf. Ik toets ook of er enige humor aanwezig is. Af en toe lachen met elkaar relativeert, geeft de goede energie en bevordert de teamgeest.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in uw nieuwe functie?

'De meeste heb ik al genoemd. Verder hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de onderlinge versterking van de diverse onderdelen van Nationaal Register.'

Wat moet u op het gebied van governance van het hart?

'Binnen het totale semipublieke en private domein is de governance bij een groot deel van de bedrijven en instellingen nog voor verbetering vatbaar. Vanuit kennis, ervaring en onafhankelijkheid kan Nationaal Register daar een nadrukkelijke bijdrage aan leveren.'

Neem contact op met Guïljo van Nuland.

 

Auteur(s)
Redactie
Dit artikel is gepubliceerd in
GU2017nov

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief