Samengaan RegioPlus en RegioCoöp bezegeld

PERSBERICHT: Samengaan RegioPlus en RegioCoöp bezegeld

Op 17 december zetten Johan Brongers en Irene Vriens namens stichting RegioPlus, en Leon Lemeer en Jelle Boonstra namens coöperatie RegioCoöp, hun handtekening om de samenvoeging van beide organisaties te bekrachtigen. De twee organisaties gaan per 1 januari 2020 samen verder als coöperatie RegioPlus. Met deze nieuwe organisatie kunnen de regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn hun opgave voor de komende jaren nog beter en slagkrachtiger vormgeven.

RegioPlus en RegioCoöp zijn beiden samenwerkingsverbanden van de veertien regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. Hun missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor deze grootste sector in Nederland.  Met het urgenter worden van de arbeidsmarktproblematiek, breidde de afgelopen jaren het aantal programma’s zich uit in aantal en omvang. Daarmee nam de complexiteit van de interne organisatie toe. Tegelijk groeide de behoefte om vanuit de maatschappelijke opgave en rol  verder te professionaliseren en de organisatie in te richten volgens de laatste inzichten van ‘good governance’. Dit heeft nu geleid tot de oprichting van coöperatie RegioPlus.

De nieuwe coöperatie RegioPlus kent een verenigingsstructuur met als leden de veertien regionale werkgeversorganisaties. Jelle Boonstra is benoemd als directeur-bestuurder. Ook werd de Raad van Commissarissen benoemd, dit zijn Linda Boot (voorzitter), Toon Corver, Beatrix van Emmerik, Edwin ten Holte en Hans du Prie. 

De begeleiding van de search voor de nieuwe RvC werd gedaan door Nationaal Register. Naast  begeleiding van de search voor de nieuwe leden, heeft Nationaal Register een uitgebreid fusie-adviestraject begeleidt. Meer weten over onze adviesmogelijkheden

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief