Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Het maatschappelijke belang van duurzaam ondernemen groeit sterk en daarmee het belang van goed toezicht. Toch krijgt duurzaam ondernemen nog weinig aandacht van de raad van commissarissen.

Best Practice
Toezichtvragen beantwoord door het governancepanel
Governance Radar

Het bedrijfsleven heeft het afgelopen kwartaal een record geboekt in het doen van fusies en overnames. Tachtig procent van de fusies en overnames mislukt. Spelen commissarissen wel de goede rol bij de besluitvorming en het toezicht op de deals en de integratie?

Financiële Verslaglegging

Met ingang van 1 januari 2009 is in Nederland de EU Transparantierichtlijn van kracht. Deze transparantierichtlijn stelt nieuwe eisen aan de timing en inhoud van de jaarlijkse, de halfjaarlijkse en de tussentijdse financiële verslaggeving door beursgenoteerde ondernemingen.

De discussie over de negatieve gevolgen van het ‘in control statement’ gaat volledig voorbij aan de verborgen voordelen ervan. Auke de Bos en Luc Quadackers van Ernst & Young ontdekten drie pluspunten van de risicoverklaring, die ondernemingen ten eigen voordele kunnen aanwenden.

Fusies & Overnames

Peter Elverding, president-commissaris van Océ, heeft de handen vol aan de overname door Canon. Ook andere toezichthouders krijgen weer te maken met toezicht op fusies & overnames.

In het kader van de administratieve lastenverlichting heeft de minister van justitie een voorstel gedaan: kleine rechtspersonen moeten de mogelijkheid krijgen om bij het opstellen van de jaarrekening aan te sluiten op de aangifte vennootschapsbelasting.

Pensioenproblematiek

De media buitelen momenteel over elkaar heen om de problemen rond de pensioenfondsen te beschrijven.

Niet-beursgenoteerde ondernemingen kunnen vrijwillig de International Financial Reporting Standards hanteren. Daar wordt echter maar weinig gebruik van gemaakt. IFRS wordt als omvangrijk en complex ervaren.

Verantwoording

De twaalf grootste woningcorporaties hebben op hun websites in totaal slechts 29 procent van de governancedocumenten gepubliceerd die volgens de Governancecode Woningcorporaties online beschikbaar moeten zijn, zo blijkt uit een analyse van PricewaterhouseCoopers.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief