Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Aansprakelijkheid

Het wordt voor bestuurders van financiële instellingen lastiger, dan wel duurder zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid.

Stakeholdermanagement

Een succesvolle maatschappelijke onderneming moet zich vooral richten op het creëren van betrokkenheid bij de burgers, stelde Harvard-hoogleraar Mark Moore tijdens de eerste John F. Kennedy lezing op de TiasNimbas Business School aan de Universiteit van Tilburg.

Medezeggenschap

Ondernemingsraden maken te weinig gebruik van hun strategische bevoegdheden richting de raad van commissarissen, zoals het voordrachtsrecht. Dat blijkt uit een onderzoek van GITP, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

Professionalisering

We hebben niet behoefte aan meer toezicht, maar aan ánder toezicht dat de cultuur van de onderneming centraal stelt, zo bleek tijdens het congres Vooruitzien en ondernemen, waar FB Ned-voorzitter Ingrid Faber de nieuwe Toolkit Commissariaat ontving uit handen van Trudy Blokdijk,

Boekbespreking

Nieuw in Governance Update: de boekbespreking. Dit keer bespreekt Jacques Gerards het boek Goed toezichthouderschap, dilemma’s in de praktijk van commissarissen en andere toezichthouders van Gert-Jan van der Vossen.

Governance Radar

Een commissaris mag niet op de stoel van de directie gaan zitten, luidt een ongeschreven wet binnen het Nederlandse commissariaat.

Boekbespreking

Goed bestuur wordt sterker beïnvloed door de interactie binnen en buiten de bestuurskamer dan door formele structuren en rationele besluitvormingsprocessen.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat het digitaal rapporteren en publiceren van financiële informatie de papieren versie van de eerste plaats heeft verdrongen.

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders is het boek Toezicht op een hoger plan verschenen. Het eerste exemplaar werd onlangs uitgereikt aan minister Maria van der Hoeven (zie elders in dit e-zine).

Pensioenfondsen moeten sinds 1 januari 2008 een verantwoordingsorgaan (VO) hebben. De Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur schrijven niet voor hoe de besluitvorming tussen deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers binnen dit orgaan tot stand moet komen.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief