Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Onderzoek

Vorig jaar is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van raden van toezicht in de zorg. Nu volgt een soortgelijk onderzoek voor het onderwijs. Initiatoren zijn mr. Trudy Blokdijk en prof. dr. Rienk Goodijk van TiasNimbas/CBMO.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De kans is reëel dat premies voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gaan stijgen, net als het aantal claims, blijkt uit Amerikaans onderzoek van AON. Wie let op de red flags, kan de claims zelfs zien aankomen.

Medezeggenschap

Organon, RvC, Merck en OR hebben een time-out van vier maanden afgesproken om het conflict over de reorganisatie te bespreken en in goed overleg alternatieven te onderzoeken.

Best Practice

‘Ik ben toezichthouder bij een grote onderneming. Bij een dochter van de vennootschap in Duitsland is fraude van de directeur geconstateerd. Het gaat niet om een groot bedrag, maar toch zit het me dwars.

Bestuursvorm

Jarenlang werd de coöperatie als soft en weinig zakelijk beoordeeld.

Strategievorming

In tijden van verandering en onzekerheid biedt scenarioplanning commissarissen een onmisbaar instrument voor het uitoefenen van control op de strategie van de onderneming.

Column

Bestuurders in de zorg boven de Balkenendenorm:

‘Contraproductieve beloning is draaikolk waarvan einde nog niet in zicht is’

Ontslagvergoeding

Niet iedere bestuurder die een paar miljoen meekrijgt, is een graaier, betoogt Paul Witteveen van Van Doorne. In veel gevallen kan een bestuurder bij ontslag namelijk geen wezenlijk verwijt worden gemaakt en heeft deze gewoon recht op een vergoeding. Ook al is die hoog.

Toezicht in de Steigers

Er moet een orde of beroepsvereniging komen voor commissarissen, aldus Jaap van Manen. Die moet het debat leiden over de functie van commissarissen en werken aan meer kwaliteit van de toezichthouders.

Aansprakelijkheid

Het wordt voor bestuurders van financiële instellingen lastiger, dan wel duurder zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief