Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

De verleiding is groot om het kapitalisme of de banken de schuld te geven van de kredietcrisis. Maar dat is te kort door de bocht, aldus Rienk Goodijk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en senior consultant bij GITP.

Als commissaris dient u zich onder andere bezig te houden met de continuïteit en de daarbij horende strategie van de onderneming of organisatie. Hiermee verband houdend vragen zijn hieronder in kaart gebracht.
Best Practice

Ik ben directeur-grootaandeelhouder van een familiebedrijf en las in de krant een onderzoek waarin wordt gehint op het invoeren van een Tabaksblat-achtige code voor MKB en familiebedrijven. Ik zit daar niet op te wachten, maar is dit een serieuze optie?

Werving & Selectie

Coöptatie neemt weer toe, terwijl de diversiteit in het toezicht juist gebaat is bij objectieve werving & selectie.

Toezichtportefeuille

Bij een maximering van het aantal commissariaten, zal een flink aantal organisaties en toezichthouders pijnlijke keuzes moeten maken. Welke posities wel, welke niet? Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat kwantiteit vaak de basis is voor kwaliteit. Susanne Stolte, voorzitter NCD, analyseert.

Zorggovernance

In de zorg – klassiek gedomineerd door stichtingsvormen – neemt het aantal BV’s toe. Dat vergt nieuwe stuurmanskunst, betoogt Siety de Jager, vennoot Custom Management Interim-directeuren.

Best Practice

'Ik ben commissaris bij een financiële instelling. Als het aan de minister van Financiën ligt worden toezichthouders en commissarissen van financiële ondernemingen binnenkort onderworpen aan een geschiktheidstoets.

Zorggovernance

Falend beleid heeft vaak financiële consequenties. Maar in de zorg kunnen de gevolgen van misstanden op het gebied van kwaliteit en veiligheid nog veel erger zijn.

Pension Fund Governance

Rolverdeling en rolvastheid zijn belangrijke thema's voor toezichthouders. Dat is eens te meer het geval in crisistijd. Een complex krachtenveld, waarin bevoegdheden, verantwoordelijkheden en gezamenlijkheid hand in hand gaan, of juist tot strijd leiden.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief