Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Fusies & Overnames

Peter Elverding, president-commissaris van Océ, heeft de handen vol aan de overname door Canon. Ook andere toezichthouders krijgen weer te maken met toezicht op fusies & overnames.

Diversiteit

Het aantal vrouwelijke bestuurders bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen is in 2008 constant gebleven op zes. Dit bleek dinsdag uit de Female Board Index 2008 van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Regelgeving

Op 12 maart werd de nieuwe versie van de Belgische corporategovernancecode  gepubliceerd. ‘Code 2009’ bevat een aantal belangrijke wijzigingen. Zo moeten bedrijven voortaan een remuneratieverslag publiceren en vrijwillig hun vertrekregelingen inperken.

Remuneratie

Bij onjuist gebleken financiële gegevens of in bijzondere omstandigheden moeten commissarissen de variabele beloning van bestuurders kunnen terugvorderen. PricewaterhouseCoopers Human Resource Services formuleerde vijf kernvragen voor een passende claw back-bepaling in contracten.

Public Governance

‘Ik ga wettelijk regelen dat ik een externe toezichthouder aan kan stellen bij een raad van commissarissen.

Regelgeving

In 1986 opperde Jaap Glasz in zijn Aanbevolen gedragsregels voor commissarissen al een gedragscode voor toezichthouders. Dat bleek toen nog een brug te ver.

Column

Kent u die reclame van de Landmacht: geschikt, ongeschikt? Die is ook prima van toepassing op commissarissen, schetst Margot Scheltema, voormalig financieel directeur van Shell Nederland en meervoudig commissaris. 

Ondernemingen die onder de reikwijdte van de code-Tabaksblat vallen, moeten dat in het jaarverslag vermelden. Tevens moeten zij uiteenzetten hoe ze de code toepassen. Het Nivra heeft in Audit Alert 18 instructies opgenomen voor accountants die de informatie over de naleving van de code toetsen.

De code-Tabaksblat bevat negen best practices voor de informatie in het Verslag van de Raad van Commissarissen. Daarvan wordt slechts 63 procent opgevolgd. De informatie is bovendien summier, soms onduidelijk en onvolledig.

De invoering van een beschikbarepremieregeling doet het pensioendossier niet van het bureau van de werkgever verdwijnen. Integendeel, bedrijven worden geacht zich als een goed werkgever op te stellen.

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief