Governance Kennisbank

Onze Governance Kennisbank is de eerste sectoroverschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs, en biedt u online toegang tot actuele en relevante onderwerpen op het gebied van governance. Lees verder

tekstblok: Kennisbank banners

Zoekterm

Thema

Governance Update

Governance Update

 

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. 

Pension Fund Governance

Rolverdeling en rolvastheid zijn belangrijke thema's voor toezichthouders. Dat is eens te meer het geval in crisistijd. Een complex krachtenveld, waarin bevoegdheden, verantwoordelijkheden en gezamenlijkheid hand in hand gaan, of juist tot strijd leiden.

Samenstelling van de RvC

Het selecteren van commissarissen op zichtbare diversiteitkenmerken dreigt zijn doel voorbij te schieten. Bovendien moet de zittende raad vaak nog leren openstaan voor een andere insteek.

Informatievoorziening

Krijgt u als commissaris tijdig relevante en volledige informatie van het bestuur van de onderneming waarop u toezicht houdt? Of bent u als toezichthouder eigenlijk ook te lief voor uw bestuurders, zoals in een recent onderzoek werd geconcludeerd.

Governance Radar

Toen Ad Scheepbouwer bijna tien jaar geleden aantrad bij het in problemen verkerende KPN, gingen er geruchten dat president-commissaris Ton Risseeuw een eigen kamertje op de gang had bij het telecombedrijf.

Professionalisering

Als er één conclusie kan worden getrokken uit de Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders, dan is het dat kwaliteit van toezicht niet afhangt van wetten en regels, maar van mentaliteit.

Pension Fund Governance

Kiest u als pensioenfondsbestuurder voor een volledige integratie van duurzaamheidscriteria in het beleggingsbeleid, zoals de Commissie-Frijns aanbeveelt? Of is uw fonds gebaat bij een geleidelijke ontwikkeling? Kurt Driessen van Mercer inventariseert de mogelijkheden.

Best Practice

Het dilemma

Ik ben president-commissaris bij een middelgroot beursgenoteerd bedrijf en zoek een opvolger voor de CEO die binnenkort afscheid neemt. De overige leden van de raad van bestuur zijn niet geschikt of stellen zich niet beschikbaar.

Aansprakelijkheid

De hoogste was er één van één miljard dollar. Zestig miljoen euro is geen uitzondering. Dagelijks vallen er bij AON hoge claims op de mat, gericht aan bestuurders en commissarissen van gefailleerde bedrijven of bedrijven in moeilijkheden. Ook de Madoff-affaire hakt er hard in.

Remuneratie

Wouter Bos sloot vorige week een ‘herenakkoord’ over matiging van bonussen en vertrekpremies met twaalf financiële instellingen.

Boekbespreking

In het boek Boardroom realities, building leaders across your board treedt een keur van  schrijvers aan om de leiderschapscapaciteit van de board te versterken. Jacques Gerards van Bureau Bestuurlijk Advies las het boek alvast en vat samen. 

Pagina's

Kennispartners

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons