Checklist Taken en aandachtsgebieden auditcommissie

Toolkit Toezicht Zorg
Checklist Taken en aandachtsgebieden auditcommissie

De auditcommissie houdt in het  bijzonder toezicht op het beleid van  de raad van  bestuur en adviseert de raad van bestuur en de voltallige raad van  toezicht met betrekking tot:

  • de financiële verslaggeving;
  • de financiering van  de organisatie, waaronder ook het treasury- beleid en het  toepassen van rente-instrumenten;
  • de opzet en werking van  de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder de naleving van  de relevante wet-  en regelgeving en de werking van  de beginselen van  goed bestuur en de Zorgbrede Governancecode;

 

Klik op Downloaden document voor de volledige checklist.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief