Checklist Opleiding & professionalisering

Toolkit Toezicht Zorg
Checklist Opleiding & professionalisering
  • Is het  profiel van  de raad van commissarissen/raad van toezicht (RvC/RvT) up-to-date, aangepast aan de meest recente ontwikkelingen en behoeften aan kennis, ervaring en vaardigheden? Is er een actuele team-scan of competentiematrix van de raad?
  • Zijn er collectieve en individuele actiepunten opgesteld ter verbetering van  het  functioneren?
  • Is er iets  als  een opleidingsbeleid geformuleerd dat  verder reikt dan verbetering van  de jaarlijkse evaluatiepunten?
  • Wordt specifieke aandacht besteed aan begeleiding en inzicht in de groepsdynamische processen in de raad?
  • Bestaat er een introductieprogramma voor nieuwe of startende toezichthouders?
  • Is de ondersteuning vanuit de onderneming voor het  volgen van  training, cursus of workshops goed georganiseerd? Is er adequate informatie van  potentiële aanbieders, zoals bijvoorbeeld de NVTZ of NR Academy van Nationaal Register, beschikbaar?
  • Wordt de relevante literatuur over good governance bijgehouden en wordt kennis hieruit verspreid en gedeeld?
  • Wordt er gerapporteerd in de raad van  toezicht over (de effecten van)  gevolgde training, cursus of workshop?
  • Wordt er in het  jaarverslag van  de raad van  toezicht gerapporteerd over hetgeen er is gedaan aan professionalisering van  het toezicht?

Klik op Downloaden document voor de checklist in PDF.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief