Checklist Keuze huisbank

Toolkit Toezicht Zorg
Checklist Keuze huisbank

Voor de raad van toezicht en de auditcommissie zijn de volgende vragen van  belang.

Keuze voor de huisbank

  • Wordt de keuze van  bankrelatie onderbouwd met financieel- technische argumentatie?
  • Werkt  de zorginstelling met een huisbankier of wordt er een spreiding toegepast?
  • Is de huisbank een strategisch partner die een actieve bijdrage levert aan het  realiseren van  de doelstellingen van  de zorg- organisatie?

Klik op Downloaden document voor de volledige checklist.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief