Voorzitter Raad van Toezicht Utrechtzorg

Voorzitter Raad van Toezicht Utrechtzorg

Stichting Utrechtzorg is een werkgeversorganisatie gericht op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi- & Vechtstreek. Momenteel zijn 84 zorg- en welzijnsorganisaties in de regio aangesloten bij Utrechtzorg. Utrechtzorg heeft als doel een bijdrage te leveren aan het evenwicht tussen vraag en aanbod (kwalitatief en kwantitatief) op de regionale arbeidsmarkt voor zorg- en welzijnsorganisaties.

Om dit doel te bereiken, is Utrechtzorg actief gericht op de samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en andere stakeholders in de regio zoals het UWV, gemeenten, EBU, IVVU, VGU, brancheorganisaties en kenniscentra. Utrechtzorg speelt een stimulerende rol bij de verbinding van deze partijen, zoekt de samenwerking en draagt er aan bij dat agenda’s op elkaar afgestemd worden.

Op landelijk niveau maakt Utrechtzorg, samen met de andere regionale werkgeversorganisaties, deel uit van RegioPlus. RegioPlus vormt de brug tussen landelijke en regionale arbeidsmarktvraagstukken waarbij de focus ligt op het ondersteunen van de regionale werkgeversorganisaties. Daarnaast behartigt zij de collectieve belangen van de deelnemers op landelijk niveau en fungeert als aanspreekpunt voor landelijke partijen.

Met de komst per 1 september 2019 van de nieuwe Directeur-bestuurder en in navolging van de landelijke ontwikkelingen heeft het bestuur van Utrechtzorg besloten over te gaan tot de invoering van het Raad van Toezicht model per 1 januari 2020 of zoveel eerder als mogelijk. Het uitgangspunt van deze governancewijziging is het scheiden van bestuur en toezicht.

Profiel van de voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter is een gezaghebbende persoonlijkheid die goed bekend is met het voor Utrechtzorg relevante speelveld. Hij of zij:

 • Onderstreept de maatschappelijke visie op de opdracht van de stichting en draagt die uit, desgewenst als boegbeeld;
 • Weet de onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht te bewaken;
 • Is betrokken op de kerntaak van de stichting;
 • Is een echte verbinder en een goede gespreksleider;
 • Heeft bestuurlijke en politieke gevoeligheid;
 • Streeft naar evenwicht en overeenstemming en doet ieders persoon en inbreng recht;
 • Is doelgericht en koersvast en in staat beslissingen te nemen.

Voor de voorzitter geldt dat hij/zij in staat is op een zakelijke en betrokken wijze met de Directeur-bestuurder te communiceren en er zorg voor te dragen dat de Raad van Toezicht naar de Directeur-bestuurder en naar buiten eenduidig communiceert.

Voorts ziet de voorzitter van de Raad van Toezicht er op toe dat:

 • De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht goed geborgd is;
 • De toezichthouders tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 • De toezichthouders hun introductie-, opleidings- en trainingsprogramma volgen;
 • Voldoende tijd bestaat voor de beraadslagingen en besluitvormingen door de Raad van Toezicht;
 • Commissies van de Raad van Toezicht naar behoren functioneren;
 • De bestuurders en de toezichthouders ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 • De Raad van Toezicht een vicevoorzitter kiest;
 • De contacten van de Raad van Toezicht met de bestuurder naar behoren verlopen.

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Logo Utrechtzorg
Status
Positie vervuld
Reageren tot
11 november 2019

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief