Voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Haagse Milieu Services

Voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Haagse Milieu Services

De N.V. Haagse Milieu Services, hierna HMS, heeft tot doel het efficiënt en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van reinigingstaken, met name de inzameling, de overslag en het transport van binnen het grondgebied van de gemeente Den Haag voorkomende afval(stromen), alsmede het verlenen van aanvullende (deels commerciële) diensten op het gebied van reiniging. Van belang daarbij is dat deze activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, tegen structureel zo laag mogelijke kosten en op basis van een op de continuering afgestemde bedrijfsvoering. Er wordt gestreefd naar structureel lage kosten voor de gemeente en een redelijk rendement voor Renewi.

HMS is ontstaan uit een partnerschap tussen de gemeente Den Haag en (de juridische voorganger van) Renewi, welke hiervoor een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. De gemeente Den Haag is de enig aandeelhouder en bezit tevens een prioriteitsaandeel. De statutair bestuurder van HMS is Renewi Overheidsdiensten B.V. De operationele leiding van de vennootschap is in handen van Renewi en de gemeente Den Haag concentreert zich op de hoofdlijnen van beleid en is belast met de controle op de uitvoering van de afvalinzameling.

De Dienst Stadsbeheer is vergunninghouder/verlener en in die hoedanigheid opdrachtgever aan HMS tot uitvoering van de afvalinzameling. HMS heeft een titulaire directeur die in dienst is van de vennootschap en die verantwoordelijk is voor het day-to-day management van de HMS-activiteiten. Bij de start in 1999 was deze publiek-private vorm van samenwerking voor gemeentelijke afvalinzameling in Nederland nog niet eerder toegepast.

De leden van de RvC van HMS kunnen niet zijn personen die in meer of mindere mate binding hebben of hebben gehad met stakeholders van HMS. Tevens kunnen leden in de 5 jaar voorafgaand aan de benoeming onder meer geen directeur, bestuurder of werknemer van de gemeente Den Haag of aan de gemeente Den Haag gelieerde vennootschappen zijn geweest. 
Naast de verdere algemene vereisten aan leden van de RvC, beschreven in de profielschets die via de knop 'Profiel downloaden' is te vinden, wordt het volgende specifieke profiel gezocht:

Voorzitter Raad van Commissarissen

  • een autoriteit met een natuurlijk gezag om de voorzittersfunctie te vervullen;
  • een ervaren en kundig openbaar bestuurder met een breed en relevant netwerk;
  • beschikkend over algemene kennis van en bij voorkeur ervaring met politieke en bestuurlijke aspecten van publiek/private organisaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • een goed en integer communicator en een bruggenbouwer;
  • een verbindende persoonlijkheid met gevoel voor intermenselijke dynamiek en gericht op samenwerking, die in staat is om de belangen van de verschillende stakeholders op een gebalanceerde en plezierige wijze bijeen te brengen en te houden;
  • in staat slagvaardig, onafhankelijk en met inlevingsvermogen te functioneren in een complexe omgeving;
  • over inzicht en overzicht beschikkend ten aanzien van de functie en taken van de Raad, de directie en de aandeelhouder.

Gezien de diversiteit van de Raad is er een voorkeur voor een man.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
23 maart 2020

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief