Voorzitter en vier leden Raad van Commissarissen Coöperatie RegioPlus (i.o.)

 • Home
 • Search
 • Vacatures
 • Voorzitter en vier leden Raad van Commissarissen Coöperatie RegioPlus (i.o.)

Voorzitter en vier leden Raad van Commissarissen Coöperatie RegioPlus (i.o.)

De komende jaren kent de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn een aantal grote uitdagingen. Naast het vinden en behouden van goede werknemers in een krapper wordende arbeidsmarkt, wordt het voorkomen en/of verminderen van de zorgvraag van essentieel belang. Dit vraagt om een andere inrichting van het zorglandschap met een andere balans tussen zorg en welzijn. Innovatie en samenwerking spelen daarbij steeds een belangrijkere rol, met RegioPlus als belangrijke speler in het veld.

RegioPlus, arbeidsmarkt Zorg en Welzijn is de coöperatie in oprichting van 14 regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn. De missie van RegioPlus is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn. Dit wordt gedaan door zich op bekwaam en voldoende personeel te richten, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. 

Om op een efficiënte en slagkrachtige wijze aan de opgave voor komende jaren te kunnen voldoen, worden de stichting RegioPlus en de coöperatie RegioCoöp per 1 januari 2020 samengevoegd tot de coöperatie RegioPlus.

Voorzitter Raad van Commissarissen

Selectiecriteria

 • Onderstreept de maatschappelijke visie op de opdracht van de coöperatieve vereniging en draagt die uit, desgewenst als boegbeeld;
 • Is betrokken op de kerntaak van de coöperatieve vereniging;
 • Is een goede gespreksleider;
 • Beschikt over bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • Brengt een relevant politiek-bestuurlijk netwerk mee;
 • Streeft naar evenwicht en overeenstemming en doet ieders persoon en inbreng recht;
 • Is doelgericht en koersvast en in staat beslissingen te nemen.​​​

Lid Raad van Commissarissen - financiële portefeuille

Voor deze positie geldt dat we op zoek zijn naar iemand die de financiële data snel kan analyseren en doorzien en de auditcommissie van de Raad van Commissarissen voorzit. Hij/zij heeft een goede kennis van planning & control in een non-profitorganisatie, de bekostigings- en verantwoordingsvraagstukken en de consequenties van investeringsbeslissingen. Ervaring en kennis van bekostigingssystemen en de aansluiting daarvan op andere stelsels is een must.

Lid Raad van Commissarissen - portefeuille Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die goed bekend is met de voor RegioPlus relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en die kan vertalen naar de huidige en toekomstige doelstellingen en activiteiten van de coöperatieve vereniging. Hij/zij heeft kennis van strategische personeelsplanning en daarbij behorende HR-vraagstukken en een visie op vernieuwende ketengerichte benadering van het zorglandschap. Deze  kandidaat is bij uitstek een sparringpartner voor het bestuur als het gaat om de continuïteit en vitaliteit van de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Overige gezochte deskundigheden van de beoogde RvC-leden (bovenstaande drie posities én twee leden Raad van Commissarissen) zijn: 

 • Kennis van het zorg- en welzijnsstelsel en meer specifiek van de structuur, financiering en bekostiging;
 • Kennis van het topsectoren beleid, specifiek van Health Holland/ Life Sciences & Health en human capital agenda’s;
 • Visie op vernieuwende, ketengerichte benadering, waarbij de zorg vanuit cliënt of patiënt wordt georganiseerd;
 • Kennis van cultuur- en gedragsverandering in organisaties en organisatieontwikkeling;
 • Ervaring met regionaal beleid en beleidsuitvoering;
 • Juridische expertise.

Vermeldt u s.v.p. voor welk(e) profiel(en) u opteert.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
4 november 2019

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief