Penningmeester Bestuur Stichting @ease - jongeren welzijnsorganisatie

Penningmeester Bestuur Stichting @ease - jongeren welzijnsorganisatie

Stichting @ease is een jongeren welzijnsorganisatie (youth mental health organisation) en is opgericht in 2017. Het is de Nederlandse variant van het succesvolle Australische initiatief Headspace (www.headspace.org.au). Headspace biedt al 15 jaar in meer dan 100 centra jongeren gratis hulp en ondersteuning. Het Australische voorbeeld is sindsdien gevolgd in meerdere Europese landen, bijvoorbeeld Denemarken, Ierland, IJsland.

Waarom bestaat @ease? Driekwart van alle psychische stoornissen ontstaat voor het 25e levensjaar. En ondanks goede beschikbare vormen van hulpverlening, krijgt slechts 20% van de jongeren met psychische klachten de juiste zorg. Vaak schamen ze zich voor hun problemen en vragen niet of laat hulp. Ook is het lastig de juiste zorg te krijgen door lange wachtlijsten, wanneer iemand op meerdere terreinen problemen heeft of geen duidelijke diagnose krijgt. @ease wil dit veranderen. @ease wil jongeren met (beginnende) psychische klachten op een laagdrempelige manier helpen. Dit doen we door een plek te zijn waar zij zich welkom voelen. Bij @ease vinden we dat niemand alleen moet rondlopen als het minder goed gaat. Wij zijn er om naar jongeren te luisteren. Praten helpt. Het lucht op. Het maakt jongeren sterker. Jongeren merken door steun van @ease ook dat ze niet alleen zijn. Dit zorgt er voor dat problemen van jongeren niet groter worden.

Profiel penningmeester Bestuur

  • Bouwer – in staat zelfstandig het landelijke financieel- en risicobeheer mede vorm te geven en te leiden en aanjager te zijn van een duurzaam financieringsmodel voor @ease;
  • Autonoom opererend financieel specialist die een startende organisatie helpt meedenken en uitvoeren van de organisatie rondom de financiële administratie, planning en verantwoording;
  • Ruime recente ervaring met financieel beleid non-profitorganisaties;
  • Kennis en inzicht financiële processen en rapportages, in staat financieel advies te geven aan Bestuur en het aansturen van de accountant;
  • In staat te ontwikkelen en toe te zien op financiële planning, prognoses en financiële verantwoording;
  • Op de hoogte van relevante financiële ontwikkelingen in het bijzonder op het terrein van stichtingen;
  • Klankbord voor de locatiemanagers, toezicht op financieel beheer @ease locaties.
     

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
3 februari 2020

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief