Onafhankelijk voorzitter Raad van Toezicht Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

 • Home
 • Search
 • Vacatures
 • Onafhankelijk voorzitter Raad van Toezicht Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Onafhankelijk voorzitter Raad van Toezicht Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het CCV is in 2004 opgericht door publieke en private partijen. Het CCV is een onafhankelijke stichting die partijen helpt om Nederland veiliger en leefbaarder te maken. De belangrijkste opdracht is het bevorderen van preventieve maatregelen op het gebied van criminaliteitsbestrijding. Dit vanuit de overtuiging dat aanpak van criminaliteit alleen werkt als zowel de repressie als de preventie voldoende aandacht krijgt.

Profiel Onafhankelijk voorzitter Raad van Toezicht

Gezocht wordt naar een kandidaat die:

 • Beschikt over ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 • Afkomstig is uit het private domein, kennis heeft van de overheid en publieke besluitvorming en affiniteit en ervaring heeft met publiek-private samenwerking;
 • Ervaring/affiniteit heeft met het werkveld van het CCV;
 • Een relevant landelijk netwerk heeft binnen het bedrijfsleven en overheid;
 • Een zakelijke instelling heeft en een goed gevoel voor governance;
 • Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Het vermogen heeft om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 • In staat is de werkgeversrol te vervullen voor de directeur-bestuurder;
 • Sparringpartner is voor de directeur-bestuurder en die begrijpt hoe de verantwoordelijkheden en taken van de bestuurder en de Raad van Toezicht zich tot elkaar verhouden.

Qua persoonlijkheid beschikt de voorzitter over de volgende eigenschappen:

 • Toont een goede balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • No-nonsense mentaliteit;
 • Integer en betrouwbaar;
 • Onafhankelijk en verantwoordelijk;
 • Empathisch;
 • Scherp;
 • Politieke sensitiviteit.

Daarnaast wordt verwacht dat de voorzitter voldoende tijd heeft om de functie naar behoren te vervullen.

Onafhankelijkheid

De voorzitter kan geen functies bekleden die conflicteren met het CCV-belang. Bij de selectie wordt aandacht besteed aan dit aspect, bijvoorbeeld voortkomend uit de hoofdfunctie en/of nevenfuncties.
 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
25 mei 2020

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief