Lid Raad van Toezicht ZorgSpectrum; met zorgprofiel en op voordracht van de Centrale Cliëntenraad

  • Home
  • Search
  • Vacatures
  • Lid Raad van Toezicht ZorgSpectrum; met zorgprofiel en op voordracht van de Centrale Cliëntenraad

Lid Raad van Toezicht ZorgSpectrum; met zorgprofiel en op voordracht van de Centrale Cliëntenraad

ZorgSpectrum is actief in de zich ontwikkelende branche van zorg en dienstverlening voor mensen met chronische aandoeningen. Zij zijn er voor de zorg, ondersteuning en behandeling van mensen in een gevorderde fase van een of meer chronische aandoeningen. Het gaat daarbij om mensen met veel voorkomende ziekten als dementie, de ziekte van Parkinson en cardiovasculaire problematiek, maar ook om hen met minder frequent voorkomende aandoeningen als MS en ALS. Deze aandoeningen leiden tot toenemende beperkingen en een afnemende zelfredzaamheid op tal van levensterreinen. Daardoor kunnen we ze levensveranderende aandoeningen noemen.

Specifieke profielkenmerken voor het gezochte lid de Raad van Toezicht (zorgprofiel):

Ervaringsdeskundigheid 
De leden van de raad hebben bij voorkeur minimaal 7 jaar bestuurlijke en/of strategische ervaring.
Bij het zorgprofiel geldt dat een lid actief is (geweest) in de gezondheidszorg, ‘aan het bed’. Van de leden met een zorgprofiel wordt verwacht dat zij een visie op zorg hebben vanuit cliëntenperspectief, meedenken vanuit het cliëntenperspectief en de ontwikkelingen op de voet volgen. Voor het lid op voordracht van de Cnetrale Cliëntenraad (CCR) geldt dat er regelmatig contact is met de leden van de CCR.

Innovatie 
Op basis van hun ervaring en persoonlijkheid kunnen alle leden van de raad vanuit hun rol als toezichthouder invulling geven aan vernieuwing, in elk geval binnen het werkveld van hun profiel.

Regionale binding 
Leden van de Raad van Toezicht hebben bij voorkeur een regionale binding. Zij kennen het werkgebied van ZorgSpectrum, en volgen actief het maatschappelijke discours rondom zorg en zorgvernieuwing daarbinnen.

Persoonlijke eigenschappen 
Ter bevordering van een optimale invulling van de Raad van Toezicht als team, wordt bij de samenstelling rekening gehouden met de voorkeursrol die de individuele leden hebben.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
25 augustus 2020

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief