Lid Raad van Toezicht ZorgSpectrum - financieel / bedrijfskundig profiel

  • Home
  • Search
  • Vacatures
  • Lid Raad van Toezicht ZorgSpectrum - financieel / bedrijfskundig profiel

Lid Raad van Toezicht ZorgSpectrum - financieel / bedrijfskundig profiel

ZorgSpectrum is actief in de zich ontwikkelende branche van zorg en dienstverlening voor mensen met chronische aandoeningen. Zij zijn er voor de zorg, ondersteuning en behandeling van mensen in een gevorderde fase van een of meer chronische aandoeningen. Het gaat daarbij om mensen met veel voorkomende ziekten als dementie, de ziekte van Parkinson en cardiovasculaire problematiek, maar ook om hen met minder frequent voorkomende aandoeningen als MS en ALS. Deze aandoeningen leiden tot toenemende beperkingen en een afnemende zelfredzaamheid op tal van levensterreinen. Daardoor kunnen we ze levensveranderende aandoeningen noemen. 
ZorgSpectrum werkt vanuit drie bedrijfseenheden: Bij u thuis, Tijdelijk bij ons, en Nieuw thuis. 

Lid Raad van Toezicht; financieel / bedrijfskundig profiel:

De leden van de raad hebben bij voorkeur minimaal 7 jaar bestuurlijke en/of strategische ervaring. Het nieuwe lid gaat zitting nemen in de auditcommissie Financiën. Voor het financiële / bedrijfskundige profiel geldt dat een lid actief is (geweest) in de financiële en bedrijfskundige sfeer. Belangrijke kennisgebieden op het gebied van financieel management zijn externe verslaggeving, management accounting, financiering van de zorg en financiering van de bedrijfsvoering en investeringen. Op het gebied van de bedrijfsvoering is kennis en ervaring vereist met betrekking tot ICT, de digitale transformatie in de zorg alsmede vastgoedontwikkeling en -renovatie.

Op basis van hun ervaring en persoonlijkheid kunnen alle leden van de raad vanuit hun rol als toezichthouder invulling geven aan vernieuwing, in elk geval binnen het werkveld van hun profiel. Voor dit specifieke lid betekent dat dat hij of zij kennis moet hebben van digitale transformatie.

Leden van de Raad van Toezicht hebben bij voorkeur een regionale binding. Zij kennen het werkgebied van ZorgSpectrum, en volgen actief het maatschappelijke discours rondom zorg en zorgvernieuwing daarbinnen.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
10 april 2021

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief