Lid Raad van Toezicht Trombosestichting - portefeuille politiek-bestuurlijke en maatschappelijke zaken

 • Home
 • Search
 • Vacatures
 • Lid Raad van Toezicht Trombosestichting - portefeuille politiek-bestuurlijke en maatschappelijke zaken

Lid Raad van Toezicht Trombosestichting - portefeuille politiek-bestuurlijke en maatschappelijke zaken

De Trombosestichting Nederland heeft de volgende statutaire doelen:

 • het bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose;
 • het geven van voorlichting op het gebied van trombose, in het bijzonder aan diegenen die met trombose in aanraking komen;
 • het doen geven van postacademisch onderwijs op het gebied van trombose.
   

Vier doelen voor de komende periode zijn:

 1. Mensen die veneuze trombose hebben (gehad) een betere kwaliteit van leven bieden door effectievere behandelingen;
 2. Mensen die preventief een antistollingsbehandeling krijgen, een veiliger behandeling bieden;
 3. Bijdragen aan het verminderen van het aantal mensen dat trombose krijgt;
 4. Fondsenwerving naar een hoger niveau tillen.

We bereiken deze doelen door middel van een concreet werkplan voor onderzoek, communicatie, marketing en fondsenwerving. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid.

Algemene profielschets Raad van Toezicht

De profielschets van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Het belang van de Stichting als geheel staat voorop
 • De raad van toezicht staat voor het gehele spectrum aan toezichtstaken, maar heeft ieder zijn eigen profiel dat hij of zij inbrengt
 • De strategie is gericht op het realiseren van doelstellingen van de Stichting;
 • De kernactiviteiten zijn duidelijk omschreven;
 • De Stichting houdt nadrukkelijk rekening met maatschappelijke normen waar dat nodig is.
 • De RvT bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden.

Profielschets vacature lid Raad van Toezicht portefeuille politiek-bestuurlijke en maatschappelijke zaken

 • Politiek of bestuurlijk ervaren persoon met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en kwesties;
 • Affiniteit met de doelstellingen van de Trombosestichting en bereid dit ook uit te dragen; 
 • Ervaring met maatschappelijk stakeholdermanagement, bij voorkeur in het zorgdomein;
 • Netwerk in politiek-bestuurlijk zorgdomein en bereid om dit in voorkomende gevallen ook te benutten;
 • Kennis en ervaring met betrekking tot de rol en werkwijze van stichtingen die zich inzetten voor fondsenwerving ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en preventie is een pre.
   

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
17 augustus 2020

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief