Lid Raad van Toezicht, tevens voorzitter Auditcommissie, Utrechtzorg

Lid Raad van Toezicht, tevens voorzitter Auditcommissie, Utrechtzorg

Stichting Utrechtzorg is een werkgeversorganisatie gericht op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi- & Vechtstreek. Momenteel zijn 84 zorg- en welzijnsorganisaties in de regio aangesloten bij Utrechtzorg. Utrechtzorg heeft als doel een bijdrage te leveren aan het evenwicht tussen vraag en aanbod (kwalitatief en kwantitatief) op de regionale arbeidsmarkt voor zorg- en welzijnsorganisaties.

Om dit doel te bereiken, is Utrechtzorg actief gericht op de samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en andere stakeholders in de regio zoals het UWV, gemeenten, EBU, IVVU, VGU, brancheorganisaties en kenniscentra. Utrechtzorg speelt een stimulerende rol bij de verbinding van deze partijen, zoekt de samenwerking en draagt er aan bij dat agenda’s op elkaar afgestemd worden.

Op landelijk niveau maakt Utrechtzorg, samen met de andere regionale werkgeversorganisaties, deel uit van RegioPlus. RegioPlus vormt de brug tussen landelijke en regionale arbeidsmarktvraagstukken waarbij de focus ligt op het ondersteunen van de regionale werkgeversorganisaties. Daarnaast behartigt zij de collectieve belangen van de deelnemers op landelijk niveau en fungeert als aanspreekpunt voor landelijke partijen.

Met de komst per 1 september 2019 van de nieuwe Directeur-bestuurder en in navolging van de landelijke ontwikkelingen heeft het bestuur van Utrechtzorg besloten over te gaan tot de invoering van het Raad van Toezicht model per 1 januari 2020 of zoveel eerder als mogelijk. Het uitgangspunt van deze governancewijziging is het scheiden van bestuur en toezicht.

Profiel van het lid Raad van Toezicht, tevens voorzitter auditcommissie

Voor deze toezichthouder geldt dat het gaat om een persoon die:

  • Bij voorkeur ervaring heeft als lid/voorzitter van een auditcommissie;
  • Financiële data snel kan analyseren en doorzien;
  • Goede kennis heeft van planning & control in een (kleine) non-profitorganisatie;
  • De consequenties van investeringsbeslissingen doorziet en
  • Kennis van bekostigingsvraagstukken in de zorgsector is een pre.

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Logo Utrechtzorg
Status
Positie vervuld
Reageren tot
11 november 2019

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief