Lid Raad van Toezicht, Stichting Regionale Omroep West, met profiel financieel

 • Home
 • Search
 • Vacatures
 • Lid Raad van Toezicht, Stichting Regionale Omroep West, met profiel financieel

Lid Raad van Toezicht, Stichting Regionale Omroep West, met profiel financieel

Op grond van de Mediawet verzorgt Omroep West publieke mediadiensten op regionaal niveau. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de omroep in de programmering voldoende aandacht schenkt aan het eigen verzorgingsgebied. Als regionale publieke omroep richt Omroep West zich op het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. De zendmachtiging van de omroep is onlangs met 5 jaar verlengd tot 25 mei 2024.

De omroep vult haar activiteiten in met het verzorgen van gemiddeld één uur unieke televisie per dag, naast live registratie van diverse evenementen, 24 uur per dag radioprogrammering via kabel, ether en DAB+, nieuws en actualiteiten via een eigen website, apps voor smartphones en kanalen op sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. De omroep beschikt over gespecialiseerde redacties voor nieuws, sport, varia en online en de daarbij behorende technische infrastructuur. Omroep West is Calamiteitenzender in haar uitzendregio in Zuid-Holland en stelt daartoe, indien noodzakelijk, de daarvoor benodigde infrastructuur en radiofrequentie beschikbaar aan het bevoegd openbaar bestuur. 

Omroep West is de merknaam voor de Stichting Regionale Omroep West (SROW). Andere merknamen zijn Radio West, TV West, West Business en Omroepwest.nl.

Algemeen profiel Raad van Toezicht

De RvT is belast met het toezicht op het beleid van de directie, de naleving van de statuten en reglementen en het toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en staat de directie met raad terzijde. De RvT bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. De leden van de RvT worden op voordracht van de RvT benoemd en ontslagen. De RvT streeft naar een bezetting van vijf leden. Tevens kiest de RvT uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.

Tot het toezicht behoren onder meer: 

 • het toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 • het toezicht dat - mede in het kader van de publieke taak van de omroep - de doelmatigheid en een kostenbewust beheer van de financiële middelen, de juiste aandacht krijgen met het oog op de continuïteit;
 • het toezicht op (de effectiviteit van) het interne risicomanagement- en controlesysteem;
 • het vaststellen van de jaarrekening;
 • het vaststellen van het publiek jaarverslag;
 • het verlenen of onthouden van goedkeuring aan een besluit of vaststellen van de exploitatie- en investeringsbegroting;
 • het toezicht op de bekostigingsaanvraag;
 • het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving;
 • het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur

Twee leden van de raad, waaronder de voorzitter, zijn qualitate qua ook respectievelijk voorzitter en lid van de Raad van Toezicht van de stichting  Stadsomroep Den Haag (SODH), waarvoor Omroep West de bestuurlijke en operationele aansturing verzorgt. 

Profielschets huidige vacature lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën

 • Meerdere jaren bestuurs- en/of managementervaring
 • Ruime ervaring met financiën, corporate governance, accounting en risicomanagement op strategisch/ tactisch niveau
 • Oog voor doelmatigheid, bedrijfsvoering en administratieve organisatie
 • Stevige positief-kritische houding, in staat om “de andere vraag” te stellen
 • Ervaring als commissaris/toezichthouder gewenst
 • Woonachtig in het uitzendgebied
 • Gezien de samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar een vrouw

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
15 februari 2020

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief